ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ριζικές αλλαγές στη διοίκηση πανεπιστημίων

Κάθε ΑΕΙ θα διοικείται από συμβούλιο στο οποίο θα μετέχουν διδάσκοντες, εκπρόσωπος των φοιτητών και εξωπανεπιστημιακά μέλη. Με το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσιάζει σήμερα η «Κ», προωθείται ριζική αλλαγή στον τρόπο διοίκησής τους, καθώς το συμβούλιο θα επιλέγει τον πρύτανη έπειτα από δημόσια προκήρυξη. Ετσι, ο ρόλος των φοιτητικών παρατάξεων στην εκλογή των οργάνων διοίκησης περιορίζεται. Επίσης ΝΠΙΔ θα διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος, ενώ θα καταργηθεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας. Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολή, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα. Τέλος, για τη χρηματοδότηση του ΑΕΙ πολλά θα κρίνει η αξιολόγησή του. Εως τώρα, πάντως, βαδίζει με ρυθμούς χελώνας αφού τέσσερα στα δέκα τμήματα δεν έχουν ακόμη δώσει… σημεία ζωής στην αρμόδια αρχή.