ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολες οι αλλαγές στο Λύκειο

Διεξαγωγή εξετάσεων κεντρικά από το υπουργείο Παιδείας, εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα και με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας είναι οι τρεις βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2013-14, άρα σε αυτό θα εξεταστούν πρώτοι οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν την Α΄ Λυκείου τη χρονιά 2011-2012. Παράλληλα, από την προσεχή Α΄ Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για το θέμα αρχίζει σήμερα στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας η σχετική συζήτηση. Ειδικότερα, η πρόταση του υπουργείου αναφέρει ότι το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΕΙ θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

– Οι εξετάσεις διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο.

– Τα θέματα είναι σταθμισμένης δυσκολίας, ώστε να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά.

– Οι εξετάσεις αφορούν σε ένα μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων -πιθανότατα 4- και τα ΑΕΙ καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων αυτών, ώστε ουσιαστικά να συμμετέχουν τα ίδια στα κριτήρια επιλογής των μελλοντικών φοιτητών τους.

Οπως λέει η πρόταση του υπουργείου, με βάση τις αρχές αυτές στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει διάλογος, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι διαδικασίες και τα κριτήρια του νέου συστήματος.

Ως προς τη δομή του νέου λυκείου, η πρόταση του υπουργείου δεν έχει αλλάξει από το κείμενο που είχε δημοσιοποιηθεί στις 30 Μαρτίου. Ενδεικτικά, τα νέα στοιχεία του λυκείου είναι:

– Στην Α΄ τάξη τα μαθήματα μειώνονται από 16 σε 8 και οι ώρες διδασκαλίας από 34 σε 32. Στη Β΄ ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 17 σε 12, και οι ώρες από 34 ή 35 σε 33. Στη Γ΄ τα μαθήματα μειώνονται από 16 σε 10, αλλά οι ώρες αυξάνονται από 31 σε 35 λόγω των μαθημάτων εμβάθυνσης.

– Στη Β΄ τάξη οι μαθητές θα επιλέγουν ανάμεσα σε 2 επιστημονικές κατευθύνσεις (θετικών και θεωρητικών επιστημών) και στη Γ΄ ανάμεσα σε 3.

– Η εμβάθυνση σε μαθήματα (π.χ. σε Μαθηματικά, Αρχαία) εισάγεται ως μάθημα στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Είναι ένας τύπος φροντιστηριακών ωρών.

– Δεν υπάρχουν μονόωρα μαθήματα πλην των Θρησκευτικών της Β΄. Το μάθημα παραμένει υποχρεωτικό, θα ονομάζεται Θρησκεία και Κόσμος και με χαρακτηριστικά θρησκειολογίας για ζητήματα θρησκείας και ηθικής. Στη Γ΄ γίνεται δίωρο (από μονόωρο) αλλά επιλογής (από υποχρεωτικό).

– Η Ερευνητική Εργασία εισάγεται ως υποχρεωτικό μάθημα και στις τρεις τάξεις. Οι μαθητές θα επιλέγουν μία ανά τετράμηνο, ενώ οι εργασίες θα γίνονται υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων καθηγητών και θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Μία από τις εργασίες μπορεί να γίνεται στα αγγλικά.

Από την άλλη, καθορίστηκαν τα νέα ωρολόγια προγράμματα των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Τέλος, για τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων συνταγματικές και νόμιμες έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις ενδοσχολικές εξετάσεις, που καθιερώθηκαν για το σχολικό έτος 2010-2011, προκειμένου οι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερησίων Γενικών Λυκείων να μπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ετσι το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, που στρεφόταν κατά της απόφασης του υπ. Παιδείας.

Για τους Ελληνες του εξωτερικού

Εως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου οι Ελληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων πρέπει να υποβάλουν μέσω Διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και μηχανογραφικό δελτίο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων. Οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/exams. Οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένα αντίγραφα αίτησης συμμετοχής και μηχανογραφικού, δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία όπου υπάγονται και ότι τα ίδια δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής τους. Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης είναι η 18/7. Η αποστολή πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) στη «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, με την ένδειξη: για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2011), Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα».