ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρατική εταιρεία θα αναλάβει τα μεγάλα έργα στην Κρήτη

Στην ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή και τη διαχείριση των οδικών έργων και άλλων μεγάλων υποδομών στην Κρήτη… και αλλού αποφάσισε η κυβέρνηση. Η εταιρεία θα «προικοδοτηθεί» με 4 εκατ. ευρώ και θα αναλάβει να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες του κράτους στον εποπτικό και διαχειριστικό τους ρόλο σε συγκεκριμένα έργα, αρχής γενομένης από τον βόρειο οδικό άξονα του νησιού. Απώτερος στόχος είναι η νέα κρατική εταιρεία να αναπτυχθεί κατά το πρότυπο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και πιθανότατα, όταν η οικονομική κατάσταση βελτιωθεί κάπως, να παραχωρήσει τη λειτουργία ή/και την κατασκευή ορισμένων κρητικών υποδομών σε ιδιώτες.

Η απόφαση για την ίδρυση της εταιρείας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» υπεγράφη στις 14 Ιουνίου από τους τότε υπουργούς Υποδομών κ. Δημ. Ρέππα, Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Πρώτος στόχος της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής της, είναι σε πρώτο επίπεδο η ολοκλήρωση και διαχείριση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), του υπόλοιπου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών Κρήτης, καθώς και του λοιπού οδικού δικτύου το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία θα υποκαταστήσει όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου (λ.χ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων -ΕΥΔΕ- ΒΟΑΚ) και θα αναλάβει κατ’ ελάχιστον την κατασκευή 185 χλμ. άξονα και την αναβάθμιση ακόμα 161 χλμ. υφιστάμενου δρόμου. Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Οι διαγωνισμοί

Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να διενεργεί και να αναθέτει διαγωνισμούς για τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση των έργων και μελετών που συνδέονται με τους υπόλοιπους οδικούς άξονες της Κρήτης. Ή να αναλάβει ανάλογο ρόλο για οποιοδήποτε άλλο έργο υποδομής μεταφορών, επικοινωνιών ή δικτύων στην Κρήτη ή και αλλού, περίπου όπως πράττει η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στη Β. Ελλάδα, στις Κυκλάδες και αλλού. Τέλος, να αναλάβει τον σχεδιασμό, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των παρόδιων εκτάσεων, σημείο διόλου ευκαταφρόνητο με δεδομένη την παρόδια ανάπτυξη που παρατηρείται σε ανάλογους αυτοκινητόδρομους, όπως η Εγνατία και η Αττική Οδός.

Πώς θα «στηθεί» η εταιρεία; Η «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» θα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το αρχικό της κεφάλαιο (4 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ).

Η στελέχωση της εταιρείας θα γίνει αρχικά με μετακινήσεις υπαλλήλων από την «Εγνατία Α.Ε.», την ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και τη ΓΓΔΕ. Η απευθείας παραχώρηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης του ΒΟΑΚ σε ιδιώτες αποκλείεται σε αυτή τη φάση από το υπουργείο, λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας. Ωστόσο, η τοποθέτηση διοδίων στον άξονα στο μέλλον φαίνεται αναπόφευκτη.