ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

– Την Τρίτη 14 Ιουνίου ο ΔΣΑ διά του προέδρου του, κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, και οι δικηγόροι Αθηνών, κ. Αντώνιος Αργυρός και Ευστάθιος Μπακάλης, κατέθεσαν τριτανακοπή ενώπιον του ΣτΕ με στόχο την αναγνώριση της επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες ως ασύμβατης με τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος.

– Την Τετάρτη 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ με θέμα «Μηνυτήριος Αναφορά εναντίον των Κερδοσκόπων και των Συνεργών τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό – Πώς Οδηγηθήκαμε στο Μνημόνιο» με ομιλητές τον δικηγόρο κ. Γεώργιο Νούλα, τον οικονομολόγο κ. Κυριάκο Τόμπρα και τον δημοσιογράφο κ. Max Keiser.

– Την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο ΔΣΑ διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Από την Κρίση του Αντιπροσωπευτισμού στη Δημοκρατία των Πολιτών» και κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κ. Ανδρέα Δημητρόπουλο.

– Το Σάββατο 25 Ιουνίου ξεκίνησαν στον ΔΣΑ επαναλαμβανόμενα σεμινάρια εισαγωγής των δικηγόρων στον θεσμό της διαμεσολάβησης, με γενικό εισηγητή τον δικηγόρο Αθηνών, κ. Σπύρο Αντωνέλο.

– Την Πέμπτη 30 Ιουνίου άρχισε στον ΔΣΑ η διανομή των μερισμάτων του Ταμείου Συνεργασίας και του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων για το α΄ εξάμηνο του 2011.

– Σε εφαρμογή του ν. 3919/2011 τέθηκε από 4 Ιουλίου σε ισχύ η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση της δικηγορίας, καθώς επίσης και των ελάχιστων αμοιβών, ενώ πλέον η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον πελάτη.