ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδικά μαθήματα συγκρατούν τις βάσεις

Την πτώση των βάσεων εισαγωγής στις αρχιτεκτονικές σχολές λόγω των χαμηλότερων, σε σχέση με πέρυσι, βαθμολογιών των φετινών υποψηφίων στα έξι βασικά μαθήματα αναμένεται να ανακόψουν οι καλύτερες επιδόσεις τους στα ειδικά μαθήματα του Σχεδίου. Επίσης, πλεονέκτημα για τις σχολές με ξενόγλωσσο μάθημα θα έχουν όσοι εξετάστηκαν στα Γαλλικά και τα Γερμανικά, στα οποία οι επιδόσεις είναι καλύτερες από πέρυσι. Χειρότερες επιδόσεις είχαμε φέτος σε Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Καλύτερα τα πήγαν οι φετινοί υποψήφιοι, σε σχέση με τους περυσινούς, στα μουσικά μαθήματα. Ειδικότερα, από την ανακοίνωση του υπ. Παιδείας για τις επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα (στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον τη βάση για να διεκδικήσει εισαγωγή στα αντίστοιχα ΑΕΙ) προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Στο Ελεύθερο Σχέδιο φέτος σε σχέση με πέρυσι περισσότεροι υποψήφιοι (11,55% έναντι 10,85%) έγραψαν κάτω από τη βάση, ενώ λιγότεροι αρίστευσαν (6,72%-7,06%). Ομως, πολύ καλύτερα τα πήγαν οι φετινοί υποψήφιοι στο Γραμμικό Σχέδιο. Το 16,11% έγραψε κάτω από τη βάση (21,26% πέρυσι) ενώ το 22,30% αρίστευσε (12,34% πέρυσι). Οι πολύ καλές επιδόσεις στο Γραμμικό Σχέδιο θα εξισορροπήσουν τις χειρότερες στο Ελεύθερο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η πτώση στις βάσεις των αρχιτεκτονικών σχολών, η οποία εκτιμάται ότι θα υπάρξει λόγω των χειρότερων φετινών επιδόσεων στα βασικά μαθήματα.

– Στα Αγγλικά σχεδόν ο ένας στους τρεις (31,25%) δεν πέρασε τη βάση, ενώ πέρυσι μόλις το 11,95% είχε βαθμολογηθεί κάτω από 10.

– Πολύ καλύτερες ήταν οι επιδόσεις σε Γαλλικά (19,35% των υποψήφιων έγραψε κάτω από 10 έναντι 29,59% πέρυσι) και Γερμανικά (23,86% – 26,49% αντιστοίχως).

– Σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι οι υποψήφιοι με βαθμό κάτω από τη βάση στα Ιταλικά (14,56%-7,45%) και Ισπανικά (8,23%-4,68%).

– Περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι ήταν φέτος οι υποψήφιοι με βαθμό πάνω από τη βάση στην Αρμονία (55,51%-59,77%) και τον Ελεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (16,56%-24,53%).