ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περικοπές στα «εκτός έδρας» του Δημοσίου

Στα «εκτός έδρας» εστιάζει την προσοχή των υπηρεσιών έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που εστάλη σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο εν λόγω έγγραφο, η νομοθεσία που αφορά τον καθορισμό της εκτός έδρας αμοιβής (οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση) πολλές φορές στην πράξη καταστρατηγείται από πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) έχουν εντοπίσει ότι πολλές φορές πολύ πριν από το τέλος του έτους εξαντλείται το ανώτατο όριο των ημερών που έχει τεθεί ως εκτός έδρας, καθώς και του συνόλου των πιστώσεων που έχουν προϋπολογιστεί για μετακινήσεις εκτός έδρας. «Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογες αμφιβολίες αναφορικά με την αναγκαιότητα των μετακινήσεων και τη μεταβολή του χαρακτήρα αυτών από την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών σε έμμεσο τρόπο οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων», επισημαίνεται.

Επίσης, στις εντολές μετακίνησης υπαλλήλων αναγράφονται ασαφείς αιτιολογίες, υπογράφονται εκ των υστέρων, ενώ ο υπάλληλος που μετακινείται έχει διαφορετική ειδικότητα από αυτή που απαιτείται. Οι υπάλληλοι, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου, συχνά διανυκτερεύουν σε σπίτια φίλων και πολλές φορές οι δαπάνες της μετακίνησης καταβάλλονται ταυτόχρονα από πολλές πηγές. Σε κάθε περίπτωση, «ο αριθμός των μετακινήσεων εκτός έδρας θα πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου», τονίζεται.