ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τροπολογία νομιμοποιεί αυθαίρετα λιμενικά έργα

Και τα αυθαίρετα λιμενικά έργα, που έχουν κατασκευάσει φορείς του Δημοσίου (λ.χ. ΔΕΚΟ) νομιμοποιεί (και στην περίπτωση αυτή άνευ ανταλλάγματος) το υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα. Με τη ρύθμιση αυτή θα «καθαρίσουν» από ανομίες του παρελθόντος οι εγκαταστάσεις που έχουν ΔΕΚΟ προς ιδιωτικοποίηση, ενώ θα μπορούν να ενταχθούν για (κοινοτική) χρηματοδότηση λιμενικά έργα που θα εκτελεστούν σε χώρους εξομοιούμενους με ζώνη λιμένα.

Στην ίδια τροπολογία παρατείνεται κατά έξι μήνες η δυνατότητα όσων κατέθεσαν αίτηση για οικοδομική άδεια να μην υποβάλουν μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τέλος του έτους η ημερομηνία ολοκλήρωσης έργων ΑΠΕ σε πυρόπληκτες περιοχές. Ιδρύονται Συμβούλια Χωροταξίας (ΣΧΟΠ) στις 9 ηπειρωτικές περιφέρειες και στις 4 νησιωτικές, πλην Αττικής, καθώς και Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στις έδρες δήμων που διαθέτουν πολεοδομία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να αναθεωρηθεί εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο ακόμα κι αν δεν αφορά όλη τη (νέα) έκταση του Καλλικρατικού δήμου, με την προϋπόθεση ότι η επιλογή θα αιτιολογείται με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τέλος, επανασυστήνεται η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, που έχει ως αντικείμενο την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού. Η επιτροπή θα αποτελείται από 11 μέλη αντί για 13, με πρόεδρο τον γ.γ. Τουρισμού ή τον γενικό διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού.