ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκλείει τις απολύσεις ο Μανιτάκης

Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, χθες, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκης καθησύχασε την ΑΔΕΔΥ ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο, ακόμη και στην περίπτωση συγχωνεύσεων ή καταργήσεων φορέων. Το πλεονάζον προσωπικό θα μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνουν εσωτερικές μετακινήσεις για να κατανεμηθεί με ορθολογικότερο τρόπο το προσωπικό. Η πρώτη συνάντηση του κ. Μανιτάκη και του υφυπουργού Μ. Βολουδάκη με τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ Κ. Τσικρικά έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με τις διαβεβαιώσεις του υπουργού ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση να ικανοποιούν τον συνδικαλιστικό φορέα. «Αυτό είναι και περιεχόμενο του δικού μας αγώνα», σχολίασε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.

Από τον κ. Τσικρικά ετέθησαν επίσης τα οικονομικά ζητήματα του κλάδου, καθώς οι μισθολογικές περικοπές που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι του Δημοσίου υπερβαίνουν το 50% με συνέπεια οι μισθοί να έχουν φθάσει σε επίπεδα «πείνας και έσχατης φτώχειας». Η σύνδεση δε του νέου μισθολογίου με το βαθμολόγιο έχει οδηγήσει σε καθήλωση τους υπαλλήλους. Ο κ. Μανιτάκης από την πλευρά του σημείωσε ότι «πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος και το λειτούργημα του δημοσίου υπαλλήλου», ομολογώντας ότι «δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει σε διοικητική μεταρρύθμιση με δημοσίους υπαλλήλους πένητες». Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού, η ΑΔΕΔΥ υπογράμμισε ότι δεν διαφωνεί. Δήλωσε όμως αντίθετη «στην αξιολόγηση με τιμωρητικό χαρακτήρα», όπως είπε με έμφαση ο πρόεδρός της. Αναφερόμενος στα αριθμητικά δεδομένα των υπαλλήλων, ανέφερε ότι στην Ελλάδα ο αριθμός τους και το κόστος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. «Δεν είμαστε πάνω από 400.000», τόνισε, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8% του εργατικού δυναμικού όταν ο μέσος όρος άλλων χωρών ανέρχεται σε 15% έως 17%.