ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγδαία αύξηση των ερασιτεχνών ψαράδων

Η θάλασσα αποτελεί σήμερα, σε εποχή κρίσης, βιοποριστική διέξοδο για όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Μέσα στο 2011 εκδόθηκαν 37.363 ερασιτεχνικές ατομικές άδειες αλιείας και ανανεώθηκαν άλλες 49.272. Δηλαδή περισσότεροι από 87.000 πολίτες, σε ολόκληρη τη χώρα, επέλεξαν «το ψάρεμα» ως ενασχόληση, η οποία προσφέρει το «τερπνόν μετά του ωφελίμου». Επίσης, μέσα στο 2011 εκδόθηκαν και πολλές ερασιτεχνικές άδειες για σκάφη. Ειδικότερα, εκδόθηκαν 12.803 άδειες και ανανεώθηκαν άλλες 15.591.