ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράσινο φως» για τα σκουπίδια

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Χθες, σε συνεδρίασή της, η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική». Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν σε Φυλή, Ανω Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό και προβλέπεται να επεξεργάζονται 1.350.000 τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων ανά έτος και για χρονικό διάστημα από 23 έως 27 έτη. Σύμφωνα, μάλιστα, με την εισήγηση του περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννη Σγουρού, σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί και η υλοποίηση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, καθώς και ο προγραμματισμός για νέο χώρο διάθεσης».

Η κατασκευή των τεσσάρων μονάδων εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την Αττική, ο οποίος έχει εγκριθεί με νόμο από το 2003, επικαιροποιήθηκε το 2006, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ υπερβαίνει τα 430 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται σε 1-1,5 δισ., σύμφωνα και με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου. Η αναθέτουσα αρχή θα μετάσχει στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ με την καταβολή ποσού έως 150 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου θα εξειδικευθεί και στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως και το ακριβές χρονικό διάστημα κάθε σύμβασης σύμπραξης. Ακόμη θα εξετασθεί και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Προτείνεται το έργο να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων.