ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εισιτηριοδιαφυγή καθημερινά γιγαντώνεται

Τρόπους για την αποφυγή της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο, αναζητεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής κατά 50% έως το τέλος του έτους, που αναμένεται να αντισταθμίσει τα ενδεχόμενα οφέλη από την αναπροσαρμογή του κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών. Υπολογίζεται ότι τα επίπεδα της λαθρεπιβίβασης κυμαίνονται μεταξύ 10-15% για τη ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) και 15 – 20% για την ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), γεγονός το οποίο οδηγεί σε ετήσια απώλεια εσόδων 25 – 37,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν το πρώτο 6μηνο του 2012 είναι αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, χωρίς να έχει ενισχυθεί το επίπεδο των ελέγχων, καταδεικνύοντας την αυξητική τάση του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής.

Στις σκέψεις του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση των ελέγχων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με στελέχη εντός των συγκοινωνιακών εταιρειών. Ρόλο ελεγκτών αναμένεται να αναλάβουν εργαζόμενοι στις εταιρείες, προερχόμενοι από διοικητικές θέσεις, που θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μετακινηθούν στην εν λόγω υπηρεσία.

Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η ολοκλήρωση των νέων οργανογραμμάτων και η εφαρμογή τους, ύστερα από τη συγχώνευση των συγκοινωνιακών εταιρειών. Τα νέα οργανογράμματα επιτρέπουν τη μετακίνηση των εργαζομένων εντός των εταιρειών, διευκολύνοντας την «επάνδρωση» του νέου, ενισχυμένου σώματος ελεγκτών.

Στο τελευταίο Μνημόνιο προβλέπεται αύξηση της τιμής των εισιτηρίων κατά 25% μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2013, ωστόσο η προηγούμενη αύξηση (αρχές 2011) δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε επίπεδο εσόδων για τις συγκοινωνιακές εταιρείες.

Υφεση και ανεργία δεν επιτρέπουν την ενίσχυση των οικονομικών των εταιρειών ακόμη και στην περίπτωση που αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων, καθώς η κινητικότητα μέσα στην πόλη περιορίζεται συνεχώς.

Σοβαρά προβλήματα απώλειας εσόδων από την εισιτηριοδιαφυγή παρατηρείται και στον ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), καθώς εκτιμάται ότι αυτή ανέρχεται στα 15-20 εκατ. ευρώ, το 1/6 της ετήσιας κρατικής επιδότησης που λαμβάνει ο Οργανισμός.

Παράλληλα προωθείται σύστημα ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη θέσπιση δεικτών ποιότητας, που θα καθορίζουν το ύψος της χρηματοδότησης που θα λαμβάνουν οι εταιρείες.