ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς αποφεύχθηκε ο έλεγχος «από μέσα»

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της δικογραφίας για το πώς αποδυναμώθηκαν όλα τα εποπτικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, προκειμένου να μπορούν να γίνονται οι παράνομες χρηματοδοτήσεις των εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη εποπτική αρχή που «αλώθηκε», όπως αναφέρεται στη δικογραφία, από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ήταν η Ανώτατη Εγκριτική Επιτροπή με αλλαγή των όρων λειτουργίας της, αλλά και καταστρατήγηση των βασικών αρχών εγκρίσεως πιστοδοτήσεων και διασφαλίσεων.

Επίσης τέθηκαν «εκτός» από κάθε ουσιαστικό έλεγχο των δανειοδοτήσεων τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ),

που αναφέρονται τακτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον έγκαιρο εντοπισμό των πιστωτικών κινδύνων, που στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτούργησαν.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ορισμένοι από τους βασικούς κατηγορουμένους της υπόθεσης τοποθετήθηκαν από τον κ. Λαυρεντιάδη, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, σε θέσεις – κλειδιά των εποπτικών μηχανισμών. Από το σύνολο των χρημάτων που δόθηκαν ως δάνεια σε εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη ποσό 160 εκατ. έχει δεσμευθεί.