ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η τρίμηνη αδράνεια έπληξε σοβαρά το Πολυτεχνείο

Δεν κλείνουμε το ΕΜΠ όταν απεργούμε (βλέπε το σχεδόν τρίμηνο κλείσιμο του ΕΜΠ από πανεπιστημιακούς και φοιτητές ως συμπαράσταση στην πρόσφατη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων)! Τα όργανα διοίκησης πρέπει να αποφασίζουν χωρίς εξωθεσμικές πιέσεις (βλέπε τους φοιτητές που κραυγάζουν σε κάθε συνεδρίαση της Συγκλήτου για να περάσει το δικό τους)! Δεν πρέπει να υπάρχουν άβατα μέσα στο ίδρυμα (βλέπε τις κατά καιρούς κατειλημμένες αίθουσες στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στην οδό Πατησίων)! Τέσσερις όρους λειτουργίας του ιδρύματος, οι οποίοι στα ΑΕΙ του προηγμένου κόσμου θεωρούνται «εκ των ων ουκ άνευ», θέτει προς την πολυτεχνειακή κοινότητα ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΕΜΠ και καθηγητής στο MIT των ΗΠΑ κ. Μιχάλης Τριανταφύλλου. Σε επιστολή του προς την κοινότητα του ΕΜΠ ο κ. Τριανταφύλλου περιγράφει τις μεγάλες βλάβες που προξένησε η παρατεταμένη κρίση στο Μετσόβιο και ζητεί από την πρυτανική ηγεσία, με τη βοήθεια του συνόλου των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, να διασφαλίσει τα… αυτονόητα. Ποια είναι αυτά; Ιδού, όπως τα παρουσιάζει ο ίδιος:

– Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν πρέπει να συνεπάγεται το κλείσιμο του ΕΜΠ ή ακόμη και μιας σχολής. Θα πρέπει να διατίθεται προσωπικό ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα από τον νόμο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρεμποδίζεται η είσοδος μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας στους χώρους του ιδρύματος.

– Οι τυχόν κινητοποιήσεις στο ίδρυμα δεν πρέπει να περιορίζουν ή να καταργούν τα βασικά δικαιώματα εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας των υπολοίπων.

– Είναι αυτονόητο ότι τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος πρέπει να συνεδριάζουν με τη νόμιμη σύνθεσή τους, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς εξωθεσμικές πιέσεις και να διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους.

– Η ύπαρξη χώρων του ιδρύματος που αποτελούν άβατα είναι απαράδεκτη. Η διάθεση συγκεκριμένων χώρων σε ομάδες σπουδαστών μπορεί να γίνει με απόφαση της διοίκησης και με την προϋπόθεση ότι οι χώροι θα είναι ανοικτοί σε όλους τους σπουδαστές, ενώ η διοίκηση θα διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου των χώρων αυτών οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Ο κ. Τριανταφύλλου απευθύνει ουσιαστικά την επιστολή προς εκείνους (εντός και εκτός ΕΜΠ) στους οποίους το… πάθημα δεν έγινε μάθημα. «Κατά γενική παραδοχή, η πρόσφατη παρατεταμένη κρίση προκάλεσε μεγάλες βλάβες στο ΕΜΠ: Στην ποιότητα της εκπαίδευσης, ακόμη κι αν έχει διασωθεί το τρέχον εξάμηνο, στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, στην έγκαιρη εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιοπιστία του ΕΜΠ ως ερευνητικού εταίρου, στις διεθνείς επιστημονικές σχέσεις των διδασκόντων, στον προγραμματισμό της ζωής των σπουδαστών, και -ιδιαίτερα- στο ηθικό και στις σχέσεις των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας» λέει στην επιστολή του ο κ. Τριανταφύλλου και επισημαίνει «την αρνητική εικόνα που διαμορφώθηκε στην κοινωνία με την πλήρη αδράνεια του ιδρύματος για περισσότερο από τρεις μήνες». Ο ίδιος παρατηρεί ότι «το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι ύψιστης σημασίας η αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον». Βεβαίως θεωρείται ότι το πλαίσιο λειτουργίας που ζητεί ο πρόεδρος του ΕΜΠ θα ήταν ευκολότερο να εφαρμοστεί εάν κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4009 δεν αποφασιζόταν -ανατρέποντας μία βασική διάταξη του νόμου- η χορήγηση παράτασης στη θητεία των πρυτάνεων. Και αυτό διότι, σύμφωνα με όσα δηλώνουν μέλη των Συμβουλίων, πολλοί πρυτάνεις ανέχονται τις στρεβλώσεις που περιγράφει ο κ. Τριανταφύλλου στην επιστολή του.

Κοπή πίτας στο Καποδιστριακό

Την πίτα του έκοψε χθες το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» της οδού Ακαδημίας (ιδιοκτησίας του ΕΚΠΑ) και συγκέντρωσε πανεπιστημιακούς όχι μόνο του ιδρύματος αλλά και άλλων ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, παρεβρέθηκαν οι πρυτάνεις του ΑΠΘ κ. Ιωάννης Μυλόπουλος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.

Από το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ παρούσα ήταν μόνο η κ. Ευγενία Μπουρνόβα, η οποία όμως δήλωσε ότι δεν παρέστη ως εκπρόσωπός του. Στην αίθουσα ήταν, επίσης, πρόεδροι Τμημάτων, όπως ο κ. Θάνος Δημόπουλος της Ιατρικής, ο οποίος έχει παραιτηθεί από μέλος του Συμβουλίου, και η πρόεδρος του Φιλολογικού κ. Ελένη Καραμαλέγκου, η υποψηφιότητα της οποίας για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής θα κριθεί σήμερα από το Συμβούλιο, το οποίο θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες για τις εκλογές κοσμητόρων, οι οποίες θα οργανωθούν το προσεχές διάστημα.

Το φλουρί της πίτας, που συνοδεύτηκε από ελαιογραφία του παλιού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, κέρδισε το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό του κ. Ιωάννη Χριστιανίδη.