ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατηγορίες προς το υπουργείο Παιδείας για «μεροληπτικές αποφάσεις» στις επιλογές της διαθεσιμότητας

Συγκεκριμένα, οι επικριτές του υπουργείου Παιδείας εστιάζουν στο
γεγονός ότι από τον πίνακα των 8 πανεπιστημίων που «προσφέρουν»
υπαλλήλους για να συμπληρωθούν οι 1.349 απουσιάζουν το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει ο υπουργός κ. Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που βρίσκεται στην
εκλογική περιφέρεια του υπουργού ενώ σε αυτό διδάσκει ο γεγονός
γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Αθανάσιος Κυριαζής. «Από την
αξιολόγηση που έγινε προέκυψε ότι τα δύο πανεπιστήμια έχουν πολύ
λίγους διοικητικούς υπαλλήλους και χρειάζονται περισσότερους»
ανέφερε στην «Κ» για το θέμα στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιοποίησε ο σύλλογος
Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών κάνει λόγο για
«σκάνδαλο και έγκλημα, αν συγκρίνουμε τα στοιχεία του Πανεπιστημίου
Αθηνών, όχι με τα διεθνή στάνταρντ αλλά εδώ με τα δικά μας, δηλαδή
με το μέσο όρο όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ή π.χ. με όλη τη
γεωγραφική περιοχή του Πειραιά (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ),
χρησιμοποιώντας δείκτη αναλογίας που προτείνει και αρέσκεται να
χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας». Με βάση τα στοιχεία του
συλλόγου, η αναλογία του αριθμού των πανεπιστημιακών προς τον
αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων πριν από τη διαθεσιμότητα ήταν στο
Παν. Αθηνών 0,68 (1.953 πανεπιστημιακοί για 1.337 διοικητικούς) και
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το ΤΕΙ Πειραιά 0,86 (329 διδάσκοντες
για 282 διοικητικούς). Μετά τη διαθεσιμότητα η αναλογία στο Παν.
Αθηνών μειώνεται στο 0,43 αλλά στα ιδρύματα του Πειραιά μένει ίδια.
«Δηλαδή, για να υπάρχει, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη, δίκαιη
και έντιμη αντιμετώπιση του Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει το
διοικητικό προσωπικό του να ανέρχεται σε 1.699 υπαλλήλους
τουλάχιστον (1.953 Χ 0,86), δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα ιδρύματα
δεν υπάρχει πλεόνασμα διοικητικού προσωπικού και πιθανότατα
έλλειμμα, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Παιδείας. Διερωτάται λοιπόν
κανείς πως στο Παν. Αθηνών, στο οποίο ο σχετικός δείκτης πριν την
υποτιθέμενη αξιολόγηση ήταν στο εθνικό μέσο όρο, ποια κριτήρια
άραγε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πλεονάζουν 498 διοικητικοί
υπάλληλοι (σχεδόν το 40% του προσωπικού) του Πανεπιστημίου; Και
επειδή “η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι έντιμη αλλά πρέπει
και να φαίνεται”, καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να
δώσει άμεσα στη δημοσιότητα την Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγηση
ώστε να διαλύσει όλες τις φήμες για αξιολόγηση βασισμένη σε τοπικά
ή και προσωπικά κριτήρια» λέει η επιστολή.

Για το ίδιο θέμα, διδάσκοντες του Παν. Αθηνών αναφέρουν ότι ως
απάντηση για την εξαίρεση του Παντείου και του Παν. Πειραιώς
προτάσσεται ότι τα δύο ιδρύματα θα ενταχθούν σε πανεπιστημιακή
ομοσπονδία του σχεδίου «Αθηνά» και γι΄ αυτό το θέμα της
διαθεσιμότητας θα εξετασθεί αργότερα. «Ναι αλλά τώρα καρατομούνται
οι διοικητικοί υπάλληλοι στα μεγάλα πανεπιστήμια» ανέφερε στην «Κ»
πανεπιστημιακός. Για το θέμα ερωτηθείς ο πρύτανης του Παντείου
Πανεπιστημίου κ. Γρηγόρης Τσάλτας τόνισε το ίδρυμα έχει περίπου 100
διοικητικούς υπαλλήλους, δέχθηκε από φέτος ένα νέο Τμήμα από το
καταργηθέν Παν. Στερέας Ελλάδας ενώ έχει «προσφέρει» 14
διοικητικούς υπαλλήλους στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας, τον
περασμένο Ιανουάριο.