ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταπτυχιακά προγράμματα από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

metaptychiaka-programmata-apo-ti-scholi-naytikon-dokimon-2002471

Τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για τους απόφοιτους και επαύξησης της ερευνητικής δραστηριότητας αποκτά, πλέον, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Αυτή η αναβάθμιση των σπουδών της ανώτατης σχολής του Πολεμικού Ναυτικού, προέκυψε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησής της από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Προηγήθηκε η εσωτερική αξιολόγησή της σε τέσσερις φάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νόμων για την αξιολόγηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (Ν. 3374/2005 – Α' 189 και Ν. 3187/2003 – Α' 233).

Η εξωτερική αξιολόγησή της έγινε από ορισμένη, γι' αυτόν τον σκοπό, επιτροπή μελών της ΑΔΙΠ, η οποία απαρτιζόταν από επιστημονικό προσωπικό ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού και επίσημων ερευνητικών φορέων της ΕΕ.