ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση δαπανών στον Δήμο Αθηναίων

Ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού 23.688.347 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%), ο οποίος θα προκηρυχθεί άμεσα και αφορά τη συντήρηση και επισκευή 316 οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων για διάστημα 36 μηνών, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, ήταν το αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης του χθεσινού έκτακτου δημοτικού συμβουλίου.

Οπως τόνισε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανδρέας Βαρελάς, τα οχήματα του δήμου -κυρίως απορριμματοφόρα- δεν συντηρούνται από την υπηρεσία.

«Αντίθετα, συντηρούνται από ιδιωτικά συνεργεία με βάση τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από την ημερομηνία απόκτησής τους. Το κόστος συντήρησης την προηγούμενη τριετία ανερχόταν σε 24.242.369,50 ευρώ και φτάνει στα 27.500.000 ευρώ περίπου, εάν στις υφιστάμενες αυτές συμβάσεις συμπεριλάβουμε και τις άλλες δαπάνες που πραγματοποιεί η υπηρεσία (π.χ. ελαστικά, ΚΤΕΟ, επισκευή ζημιών, ρυμουλκήσεις κ.λπ.), οι οποίες, όμως, αποτελούν στο σύνολό τους μέρος του νέου διαγωνισμού. Το υφιστάμενο, λοιπόν, κόστος συντήρησης είναι υψηλότερο κατά 14% ή 3.811.653 ευρώ από την προϋπολογιζόμενη ανώτατη τιμή του διαγωνισμού, στην οποία αναμένεται επίσης και ένα εύλογο ποσοστό έκπτωσης», τόνισε.