ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος η διαγωγή από τους τίτλους σπουδών

Τέλος η διαγωγή από τους τίτλους σπουδών

Τέλος η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών των μαθητών. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) έκρινε μη νόμιμη την σχετική απόφαση του υπουργείο Παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί. Από την άλλη, το υπουργείο, αφήνει αιχμές κατά της Αρχής για την απόφασή της. Την ίδια στιγμή, με την υπογραφή και της Αρχής το υπουργείο θα προχωρήσει στην οργάνωση τηλεκπαίδευσης το επόμενο σχολικό έτος. Το θέμα είχε αποτελέσει αντικείμενο διελκυστίνδας ανάμεσα στο υπουργείο από την μια και τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την αντιπολίτευση από την άλλη, με την δεύτερη πλευρά να υποστηρίζει ότι είναι παράνομη ην απευθείας αναμετάδοση μαθημάτων από την τάξη προς τους μαθητές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντησή της σε ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει θέση παρόμοια με τη θέση του ελληνικού υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του προ ολίγου το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, επί τριών βασικών θεμάτων: την ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων από το σχολείο, την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών και την απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

Όπως λέει το υπουργείο «με τη γνωμοδότηση 4/2020 (7/9/2020), η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ψηφίστηκε στο άρ. 63 του νόμου 4686/2020, είναι απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έκρινε, επίσης, ότι είναι πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή και αναγκαίο εν µέσω υγειονομικής κρίσης, καθώς η χρήση ηπιότερων µέσων, όπως η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν εκ της φύσεώς της να έχει τα ίδια αποτελέσματα».

Ακόμη, η Αρχή επισημαίνει ότι ότι η «ζωντανή μετάδοση» του μαθήματος γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας, µε τη λήψη προστατευτικών µέτρων και εγγυήσεων. «Επομένως, παρά τις αιτιάσεις των καταγγελλόντων περί του αντιθέτου, η Αρχή έκρινε ότι είναι νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 4686/2020, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την από 10/08/2020 ΠΝΠ» παρατηρεί το υπ. Παιδείας.

Ως προς την αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους, το υπουργείο αναφέρει ότι η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη. «Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης της Αρχής, δεδομένου ότι στην Απόφαση 28/2019 της ίδιας Αρχής, την οποία έλαβε υπόψη του ο νομοθέτης και στο άρθρο 5 του πρόσφατου νόμου 4692/2020 για την αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών, αναφέρεται επί λέξει (παρ. 3, σελ. 16 του σκεπτικού): «το θρήσκευμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επίδοση του μαθητή, ούτε με την διαγωγή του, που και αυτή βεβαιώνεται στον τίτλο». Επομένως, σύμφωνα με την προηγούμενη αυτή απόφαση της Αρχής, τόσο η αναγραφή της επίδοσης όσο και της διαγωγής, μπορεί να διακριθεί από την αναγραφή του θρησκεύματος, για το οποίο είχε τεθεί θέμα νομιμότητας. Το Υπουργείο Παιδείας θα λάβει υπόψη του τη νέα θέση της Αρχής και θα τοποθετηθεί σχετικώς, με αφορμή και την αναμόρφωση του συνολικού πλαισίου για τα παιδαγωγικά μέτρα.

Τέλος, με την ίδια απόφαση (32/2020 – 7.9.2020), η ΑΠΔΠΧ έκρινε επίσης ότι «για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των Θρησκευτικών» (κρίση την οποία η ΑΠΔΠΧ είχε διατυπώσει και στην Απόφαση 28/2019). Όπως λέει το υπουργείο «επισημαίνεται σχετικώς ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη τροποποιήσει προηγούμενη σχετική εγκύκλιο (23.1.2015) και έχει εκδώσει νέα εγκύκλιο (10.8.2020), σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο εν λόγω μάθημα. Με την εγκύκλιο αυτή, το Υπουργείο Παιδείας  συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση 1749/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και προσδιόρισε το περιεχόμενο της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης».