ΚΟΙΝΩΝΙΑ

gov.gr: Απολογισμός των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας

gov.gr: Απολογισμός των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας

Πάνω από χίλιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διαθέτει σύντομα το gov.gr, η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που συμπληρώνει σήμερα έξι μήνες λειτουργίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της πύλης οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυξήθηκαν από 501 σε 614. Ανάμεσα σε αυτές που προστέθηκαν βρίσκονται πολλές που διευκολύνουν την καθημερινότητα ων πολιτών όπως η βεβαίωση γνησίου υπογραφής, η άυλη συνταγογράφηση, οι ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικά πιστοποιητικά, οι συναλλαγές με ΚΕΠ και εφορίες μέσω τηλεδιάσκεψης, οι προσωρινές άδειες οδήγησης και οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία. Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το κράτος από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Ενδεικτικά, τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του gov.gr:

– Η πύλη έχει δεχτεί 6.105.671 συνολικές επισκέψεις.

– Έχουν εκδοθεί ψηφιακά 781.414 υπεύθυνες δηλώσεις και 358.419 εξουσιοδοτήσεις.

– Έχουν εκδοθεί συνολικά 431.910 δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά.

– 556.235 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν εκδοθεί 3.788.421 άυλες συνταγές.

– Έχουν διεξαχθεί 680 τηλεδιασκέψεις για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ.

– Διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 83.967 εγγραφές σε νηπιαγωγεία.

– Εκδόθηκαν ψηφιακά 85.030 προσωρινές άδειες οδήγησης.

– 380.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.