ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με sms στους πρωτοετείς οι κωδικοί των γραμματειών

Με sms στους πρωτοετείς οι κωδικοί των γραμματειών

Εν αναμονή του sms από το πανεπιστήμιό τους είναι ακόμη αρκετοί πρωτοετείς φοιτητές για να δηλώσουν τα μαθήματα του εξαμήνου και να εκδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Ειδικότερα, μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο θα λάβουν φέτος οι πρωτοετείς φοιτητές τους κωδικούς από τη γραμματεία του τμήματός τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του AEI για τις δηλώσεις μαθημάτων, για τις συνδρομητικές υπηρεσίες, για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας κ.ά. Μέχρι τώρα υπήρξε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να διαμαρτυρηθούν και το υπουργείο Παιδείας να την αποδώσει στην καθυστέρηση αποστολής των ονομάτων πρωτοετών φοιτητών στα AEI. Αυτή οφειλόταν στην τεχνική διαδικασία ταυτοποίησης των κινητών τηλεφώνων.

Χθες, επίσης, το υπ. Παιδείας διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου εξαιτίας οιουδήποτε σοβαρού λόγου (π.χ. σοβαρή ασθένεια, μη κατοχή ΑΜΚΑ ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό), η εγγραφή μπορεί να γίνει με αίτηση του εισακτέου στην οποία θα αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης.   
Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής, είτε με φυσική παρουσία είτε με e-mail ή μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας είτε με ταχυδρομική αποστολή. Σε κάθε περίπτωση, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr  ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.