ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

Προσβάσιμη μόνο η Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης την Τρίτη

Προσβάσιμη μόνο η Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης την Τρίτη

Κλειστό θα παραμείνει, για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, το πλάτωμα του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης αύριο Τρίτη λόγω των εκτελούμενων εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση Διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο για άτομα με δυσκολία στην κίνηση». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η επίσκεψη θα είναι δυνατή στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης και η είσοδος σε αυτήν θα είναι δωρεάν.