ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα με την «Κ» το ιστορικό φύλλο της έναρξης του πολέμου

Σήμερα με την «Κ» το ιστορικό φύλλο της έναρξης του πολέμου

Η «Κ» προσφέρει σήμερα στους αναγνώστες της σε ανατύπωση το φύλλο της 29ης Οκτωβρίου 1940, την επομένη δηλαδή της κήρυξης του
πολέμου στη χώρα μας από την Ιταλία μετά το «Οχι» του Μεταξά. Η επιστολή του Γ.Α.Β. προς τον Μουσολίνι (παραπλεύρως) δημοσιεύθηκε στο
φύλλο της «Καθημερινής» της 25ης Νοεμβρίου 1940.

Σήμερα με την «Κ» το ιστορικό φύλλο της έναρξης του πολέμου-1