ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μειώθηκαν οι υιοθεσίες μέσα στο 2019

Φωτ. Luma Pimentel, UNSPLASH

Μείωση 15% σημείωσαν οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα το 2019 και ανήλθαν σε 283 πράξεις, έναντι 333 πράξεων το 2018. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 146 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 137, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% και 18,9%, αντίστοιχα.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε μείωση κατά 17,4% στις πράξεις υιοθεσίας. Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που είναι σύζυγοι του ενός βιολογικού γονέα (283,3%).

Aναφορικά με τη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. 

Μεταξύ 2018 και 2019 σημειώθηκε σημαντική μείωση των πράξεων υιοθεσίας (κατά 51,7%) στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου. 

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, η πλειονότητα (52,7%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών και παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των πράξεων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των υιοθετηθέντων.