ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοικτά δικαστήρια και υποθηκοφυλακεία

anoikta-dikastiria-kai-ypothikofylakeia0

Ανοικτά παραμένουν στην Αττική τα δικαστήρια, ποινικά και αστικά, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, αλλά επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, στις δικαστικές αίθουσες επιτρέπονται κατ’ ανώτατο όριο 15 άτομα, οι αποστάσεις καθορίζονται στο 1,5 μέτρο, ενώ ο πρόεδρος μιας δίκης μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη λήψη και πρόσθετων μέτρων, μικρότερο αριθμό παρευρι-
σκομένων κ.λπ.

Οι διασκέψεις των δικαστηρίων για την έκδοση αποφάσεων γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ προβλέπονται μέτρα ώστε μικρός αριθμός πολιτών να επισκέπτεται τις δικαστικές υπηρεσίες.

Αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών (είναι στη Θεσσαλονίκη), ενώ επιτρέπεται η μέσω Διαδικτύου διδασκαλία.

Τα υποθηκοφυλακεία και λοιπά μένουν ανοικτά και ισχύουν για τη λειτουργία τους οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, δηλαδή ραντεβού κ.λπ.

Για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα οριστούν με άλλη υπουργική απόφαση.