Εύρεση εργασίας μέσω γνωστών και social media

Εύρεση εργασίας μέσω γνωστών και social media

4' 50" χρόνος ανάγνωσης

Οι συγγενείς, οι φίλοι και τα κοινωνικά δίκτυα εξακολουθούν να αποτελούν στην Ελλάδα τα κύρια μέσα με τα οποία οι πολίτες βρίσκουν εργασία, σε αντίθεση με τους επίσημους θεσμικούς φορείς και τις δομές. Σε όλες τις περιπτώσεις, η κοινωνική ασφάλιση θεωρείται το βασικό επιθυμητό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει μία δουλειά, παρότι η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μία δουλειά χωρίς τα επιθυμητά προαπαιτούμενα. Πολλοί έχουν ως βασική δίοδο προς την αγορά εργασίας το πτυχίο ΑΕΙ. Και αυτό διότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως προσφέρεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) δεν εμφανίζεται ικανή να δώσει πρόσβαση σε καλές θέσεις εργασίας. Η πρώτη πεντάδαΕιδικότερα, όπως προκύπτει από νέα πανελλαδική έρευνα (μετείχαν 1.504 απόφοιτοι ΙΕΚ) του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) με τίτλο «Διερεύνηση της μετάβασης των αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση», η εξειδίκευση στο αντικείμενο κατάρτισης – με ποσοστό 37% καταγράφεται ως ο ισχυρότερος λόγος επιλογής της ειδικότητας σπουδών, ενώ την πρώτη πεντάδα με παρόμοια ποσοστά (μεταξύ 27% και 35%) συμπληρώνουν κατά φθίνουσα σειρά η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων, η απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών προσόντων και η ενίσχυση της επαγγελματικής σταθερότητας.Ωστόσο, η πλειονότητα των αποφοίτων των ΙΕΚ του δείγματος (60%) δεν έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) για την ειδικότητα που παρακολούθησαν. Η εικόνα είναι καλύτερη στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, κάτι που ενδεχομένως να συναρτάται με τον βαθμό «ωριμότητας» των επαγγελματικών προσανατολισμών. Ενας λόγος είναι ότι η πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ εμφανίζεται να απαιτείται για εργασία περισσότερο στον δημόσιο τομέα, ενώ δεν κρίνεται απαραίτητη στον ιδιωτικό. Επίσης, ορισμένοι μιλούν για υψηλό βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων πιστοποίησης, στοιχείο που σε συνδυασμό με τη φήμη των ποσοστών αποτυχίας αλλά και τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, αποτρέπει τους καταρτιζόμενους από το να συμμετέχουν, εάν δεν κρίνεται απαραίτητο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ένας στους τρεις αποφοίτους (ακριβές ποσοστό 37%) δήλωσε πως βρήκε δουλειά μέσω γνωστών, φίλων και συγγενών. Ο ένας στους τέσσερις (23,8%) βρήκε δουλειά μέσω αγγελιών αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο το 4,2% βρήκε δουλειά μέσω του ΟΑΕΔ, ενώ το 17,1% κατάφερε να πετύχει σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Πολιτικές πρωτοβουλίες

Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ανέδειξε την αναγκαιότητα ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των νέων ανθρώπων στην εργασία. Το προσεχές διάστημα το υπουργείο Παιδείας θα δώσει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για αλλαγές στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το θέμα καταθέτουν στην «Κ» τις απόψεις τους ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιος Βούτσινος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), κ. Μιχάλης Κουρουτός.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεγαλύτερη πρόκληση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ*

Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτά επίπεδα προσόντων, σε εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ξεδιαλύνοντας το θολό τοπίο που υπάρχει μέχρι σήμερα με τα μπερδεμένα επίπεδα, προγράμματα και επαγγελματικά δικαιώματα και τις επικαλύψεις δομών και υπηρεσιών. Καθοριστικό γνώρισμά του είναι ο κοινός βηματισμός με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, που καλούνται να μεταφέρουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και οικονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Καμιά φορά η πιο τολμηρή μεταρρύθμιση είναι η τακτοποίηση του χάους. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως που καλείται να αντιμετωπίσει το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι η ανατροπή των στερεότυπων της ελληνικής κοινωνίας κι αυτό θα γίνει όχι με την ψήφιση του νόμου, αλλά με την επιτυχημένη εφαρμογή του. Γονείς και μαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν είναι το αποπαίδι του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά αποτελεσματική και ελκυστική επιλογή που οδηγεί στην εξασφαλισμένη απασχόληση, πολλές φορές επικερδέστερη έναντι των αποφοίτων ΑΕΙ, καθώς και το σημαντικότερο εργαλείο για την οικονομική ανάταξη της χώρας μας. H επένδυση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει καίρια σημασία για την αύξηση της παραγωγικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις γρήγορες εξελίξεις και αλλαγές και αυτό απαιτεί συνεχή κατάρτιση. Η κατάρτιση, αρχική και συνεχιζόμενη είναι αποτελεσματική όταν είναι ποιοτική κι αυτό είναι το όραμά μας.  

* Ο κ. Γεώργιος Βούτσινος είναι Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας.

Ο μεγάλος ασθενής
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ*

Η τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι ο μεγάλος ασθενής του χώρου της Παιδείας.
Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποια βήματα προόδου στον χώρο της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ισχυροποίηση των ΕΠΑΛ και στην απόπειρα να καταστούν αυτά πιο ελκυστικά στην κοινωνία. Ωστόσο, μένουν πολλά να γίνουν, κυρίως στο κομμάτι της μαθητείας, με την επέκτασή της, τη λειτουργία της με διαφανείς όρους χωρίς εργασιακή εκμετάλλευση των μαθητευομένων και με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Η κατάσταση, όμως, εξακολουθεί να είναι δραματική στον χώρο της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Τα μεν ΙΕΚ είναι παρατημένα στη μοίρα τους, στην κρατική ανεπάρκεια και στην επιχειρηματική βουλιμία που στοχεύει απλώς στην είσπραξη διδάκτρων χωρίς την παροχή ανάλογης ποιότητας υπηρεσιών. Απαιτείται άμεσα αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και συνολική αναθεώρηση των ειδικοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες, δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Για τον χώρο της συνεχιζόμενης κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, δυστυχώς τα περιβόητα «Σκοίλ Ελικικού» ήταν η κορυφή του μαύρου παγόβουνου της εκτεταμένης διαφθοράς. Η πιστοποίηση προσόντων χωρίς ίχνος δημόσιου ελέγχου και η κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων από κομματικούς επιτήδειους βαίνει εις βάρος της αποστολής του χώρου, της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων σε ενηλίκους, ώστε να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανεργία και να ενδυναμωθεί το εργατικό δυναμικό της χώρας. Ας ελπίσουμε να υπάρξει επιτέλους κάποτε η πολιτική βούληση για ισότιμο κοινωνικό διάλογο και για να αντιμετωπιστούν κάποιες από τις κακοδαιμονίες τού τόσο κρίσιμου αυτού τμήματος της εκπαίδευσης. 
 
* Ο κ. Μιχάλης Κουρουτός είναι διευθύνων σύμβουλος του κανεπ – γσεε και πρόεδρος Δ.Σ. της ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΟΙΕΛΕ.