ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμα 30.500 ευρώ από την γ.γ. Προστασίας του Καταναλωτή

Πρόστιμα 30.500 ευρώ από την γ.γ. Προστασίας του Καταναλωτή

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 30.500 ευρώ, επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατά τη διάρκεια ελέγχων την περασμένη εβδομάδα. Από αυτά τα 16.700 ευρώ, αφορούσαν την μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19.

Στην εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας και την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα σημειώνεται ότι:

  1. Κατά το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως και 15 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.666 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο και 16 που αφορούσαν στη μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα.
  2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Στερεά Ελλάδα.
  3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 30.500 ευρώ, εκ των οποίων 16.700 ευρώ, αφορούσαν την μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα και 13.800 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017).
  4. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω του υφιστάμενου, αυξημένου υιικού φορτίου, υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, η οποία, υπό τη ΔΙΜΕΑ, διενήργησε 2.434 ελέγχους εφαρμογής των μέτρων κατά του COVID-19.