ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμμετοχή του ΓΕΕΘΑ στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Cyber Coalition 2020»

Συμμετοχή του ΓΕΕΘΑ στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Cyber Coalition 2020»

Με τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, διεξήχθη η ετήσια άσκηση του ΝΑΤΟ «Cyber Coalition 2020», η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις κυβερνοάμυνας της Συμμαχίας.

Σκοπός της άσκησης, που ολοκληρώθηκε σήμερα, είναι η βελτίωση της συνεργασίας των μελών του ΝΑΤΟ στον τομέα της Κυβερνοάμυνας, αναδεικνύοντας την ταχεία ανταπόκριση σε νέα επιχειρησιακά δεδομένα και σε σύγχρονες ψηφιακές απειλές. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξετάστηκαν σενάρια που αφορούν τόσο σε τεχνικές δυνατότητες όσο και σε επιχειρησιακές διαδικασίες, δίνοντας κυρίως έμφαση στη συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

Συμμετοχή του ΓΕΕΘΑ στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Cyber Coalition 2020»-1

Συνολικά συμμετείχαν 25 κράτη μέλη, η ομάδα ανταπόκρισης κυβερνοπεριστατικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CERT-EU) και λοιποί εταίροι του ΝΑΤΟ με συνολικά πάνω από 1.000 συμμετέχοντες.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, η Ελλάδα από το 2009 λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο στην συγκεκριμένη άσκηση. Φέτος συμμετείχε πλήρως με το προσωπικό του Στρατιωτικού Κέντρου Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, μέσω τηλεματικής λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.