ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Νόμιμη η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών

ΣτΕ: Νόμιμη η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με το οποίο αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών. Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο ΠΔ που τροποποιεί το Π.Δ. 292/2001 με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται το καθεστώς μοριοδότησης των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών ως προς τις γραμματικές γνώσεις. Σύμφωνα, με το σχέδιο ΠΔ, η κατοχή:

  • Πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδοτείται με 460 μονάδες,
  • Η αποφοίτηση από ΙΕΚ μοριοδοτείται με 350 μονάδες,
  • Η σπουδές-φοίτηση σε ΙΕΚ μοριοδοτείται με 250 μονάδες,
  • Η αποφοίτηση από Λύκειο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 12,
  • Η αποφοίτηση από Γυμνάσιο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 4 και
  • Η γνώση ξένης γλώσσας από 50 έως 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ξένης γλώσσας.

Ακόμη, για χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας μέχρι τριών μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των τριών και μέχρι έξι μηνών, η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες, ενώ οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.

Παράλληλα, οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθορίων περιοχών της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία πέντε χρόνια στις εν λόγω περιοχές, μοριοδοτούνται με 100 μόρια, ενώ με 100 μονάδες μοριδοτούνται τα παιδιά πολυτέκνων, τα παιδιά ή τα αδέλφια αναπήρων που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα παιδιά των στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία 67% και άνω, εκείνων που συμμετείχαν: 1) από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, 2) το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία της Κύπρου και 3) το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Τέλος, Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Πυργάκης) με την υπ΄ αριθμ. 206/2020 γνωμοδότησή του, έκρινε νόμιμο το εν λόγω σχέδιο ΠΔ, με μοναδική παρατήρηση ότι το προβλεπόμενο κριτήριο της εντοπιότητας των μονίμων διαμενόντων στην Θράκη, κ.λπ., «έχει προδήλως την έννοια ότι οι επαγγελματίες οπλίτες προορίζονται, κατ΄ αρχήν, να υπηρετήσουν στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτου δεν εισάγεται με την διάταξη αυτή αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ ορισμένων προσώπων».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ