ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο

Νέος κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο

Tις προς πλήρωση θέσεις στο Δημόσιο αναμένεται να αναρτήσει το υπουργείο Εσωτερικών σήμερα. Συνολικά 12.221 θέσεις σε 568 φορείς του δημόσιου τομέα έχουν εγκριθεί για τη διαδικασία της κινητικότητας, με το 10% αυτών να αφορά αποσπάσεις και το 90% μετατάξεις. Συγκεκριμένα, 11.228 θέσεις αφορούν μετατάξεις και 993 θέσεις αφορούν αποσπάσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών στις 19 Οκτωβρίου είχε καλέσει τους φορείς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους σχετικά με τις θέσεις που διαθέτουν είτε για μετάταξη είτε για απόσπαση. Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν απεστάλησαν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας από τους αρμόδιους υπουργούς για τις υπηρεσίες των υπουργείων των οποίων προΐστανται, για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, για τους συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων, για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Στη συνέχεια, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων και, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, εγκρίθηκε το 90% αυτών.

Απορρίφθηκαν μόνο όσα δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις. 

• Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τα υπουργεία, ποσοστό 31%, τόσο τις κεντρικές υπηρεσίες όσο και τους εποπτευόμενους φορείς, και τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ποσοστό 33%. 

• Τις περιφέρειες αφορά το 10% των θέσεων.

Πάνω από το 50% των θέσεων σχετίζεται με τα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών αλλά και φορείς αυτών.

Το 3% των θέσεων αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. 

Συγκεκριμένα: 388 θέσεις έχουν εγκριθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 349 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 741 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 668 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 1.645 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, 692 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 1.733 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Επίσης, 18 θέσεις εγκρίθηκαν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 66 θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, 3 στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, 17 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 20 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 1 στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, 3 στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, 14 στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, 7 στον Συνήγορο του Πολίτη και 7 στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Οσον αφορά τις θέσεις στα υπουργεία, εγκρίθηκαν: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 315, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 142, Δικαιοσύνης 95, Εθνικής Αμυνας 218, Εργασίας 775, Εσωτερικών 133, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 98, Οικονομικών 530, Παιδείας 1.650, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 419, Πολιτισμού και Αθλητισμού 430, Προστασίας του Πολίτη 78, Υγείας 39, Υποδομών και Μεταφορών 347, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 180.      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις εγκεκριμένες θέσεις στη σχετική εφαρμογή (apografi.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής. Κατόπιν αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.