ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι όροι διαμονής για πολίτες Ην. Bασιλείου

Οι όροι διαμονής για πολίτες Ην. Bασιλείου

Διατηρούν πλήρως το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα οι πολίτες του Ηνωμένου Bασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους –ανεξαρτήτως ιθαγενείας– που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας πριν από τη λήξη της συμφωνίας αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα στις 31.12.2020. Ωστόσο, θα πρέπει να προμηθευτούν νέες άδειες διαμονής ισχύος δέκα ετών.

Ειδικές δυνατότητες υφίστανται για όσους έχουν περιουσία στην Ελλάδα ή εργάζονται και στην Ελλάδα αλλά διατηρούν την πρωτεύουσα κατοικία τους στο Η.Β. Ενδεικτικά, «στελέχη επιχειρήσεων τα οποία έρχονται στην Ελλάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για συγκεκριμένο χρόνο ή άνθρωποι που έχουν αγοράσει εξοχικά σπίτια», αναφέρει στέλεχος του υπουργείου. Οσοι εξ αυτών θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα θα μπορούν να αποκτήσουν πενταετή άδεια διαμονής, η οποία, εφόσον πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, μετά την πάροδο της πενταετίας θα μετατρέπεται σε μόνιμη άδεια διαμονής.   

Οσοι όμως έχουν πρόθεση να εγκατασταθούν στην Ελλάδα από τον νέο χρόνο, μπορούν να διαμείνουν στη χώρα ως πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η μεταναστευτική νομοθεσία, εφόσον δεν υπάρξει ειδική συμφωνία ανάμεσα στη Ε.Ε και στο Η.Β. 
Η συμφωνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2020, όμως προβλεπόταν μεταβατική περίοδος, η οποία εκπνέει στο τέλος του έτους. Ετσι, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2020 συνέχισε να εφαρμόζεται για τους πολίτες του Η.Β. που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα μέλη των οικογενειών τους το καθεστώς που προβλεπόταν από το δίκαιο της Ε.Ε.  

Οι πολίτες του Η.Β. και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν ήδη μόνιμα στην Ελλάδα –3.402 Βρετανοί πολίτες ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές στην Ελλάδα– θα πρέπει να προμηθευτούν το αναγκαίο νέο έγγραφο υποβάλλοντας αίτηση από την αρχή του νέου χρόνου στις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ωστόσο, τα μέλη των οικογενειών τους που προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά έχουν άδεια διαμονής θα πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της αποκεντρωμένης διοίκησης του τόπου κατοικίας τους. Το υπουργείο Μετανάστευσης σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ειδικά για αυτούς τους πολίτες –τα μέλη οικογένειας πολίτη του Η.Β., τα οποία όμως προέρχονται από τρίτη χώρα– προβλέπεται οι υπηρεσίες να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης της διαδικασίας, έτσι ώστε να έχουν παραλάβει το νέο έγγραφο έως τις 30 Ιουνίου 2021. 

Οι πολίτες οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα από τον καινούργιο χρόνο ως μέλη οικογένειας πολίτη του Η.Β. που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα έχουν επίσης χρονικό περιθώριο 3 μηνών από την ημέρα άφιξής τους για να υποβάλουν αίτηση για την άδεια διαμονής.