ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο τιμόνι του ΙΤΕ παραμένει ο Ν. Ταβερναράκης

Στο τιμόνι του ΙΤΕ παραμένει ο Ν. Ταβερναράκης

Στο τιμόνι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Eρευνας παραμένει ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης μετά την επανεκλογή του, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στη θέση του διευθυντή της κεντρικής διεύθυνσης και του προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ. Η εκλογή του έγινε ομόφωνα από επταμελή επιτροπή κριτών αποτελούμενη από κορυφαίους Ελληνες επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, με πρόεδρο τον δρα Γεώργιο Παυλάκη, επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινων Ρετροϊών στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ. Η επανεκλογή του κ. Ταβερναράκη αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που έλαβε και του έργου που επιτέλεσε στο ΙΤΕ κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της πρώτης θητείας του. Αποτελεί ταυτόχρονα επιβράβευση της αδιάλειπτης προσφοράς του σε ερευνητικό επίπεδο, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις, όπως η πρόσφατη εκλογή του ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Eρευνας (ERC) και ως διακεκριμένου μέλους του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ερευνας αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με πολλές επιτυχίες σε έρευνα αιχμής, πολλά βραβεία και πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα, έργο των αφοσιωμένων και καινοτόμων ερευνητών του. Στην όλη αυτή δυναμική πορεία συνέβαλε και η πρώτη θητεία του κ. Ταβερναράκη. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι τακτικός καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοπληροφορική της Ιατρικής Σχολής και διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Με τις επιστημονικές μελέτες του έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης. Εχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου. 

Ο κ. Ταβερναράκης είναι εκλεγμένο αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).