Χαμηλές επιδόσεις για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση

Χαμηλές επιδόσεις για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση

1' 38" χρόνος ανάγνωσης

Αναβλήθηκε για ακόμα μια φορά η εξέταση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (λειτουργεί τα γνωστά «σπιτάκια ανακύκλωσης»). Η εισήγηση πάντως στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ήταν αρνητική, καθώς το σύστημα δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις εργασίες που προβλέπονταν στο σχέδιό του, είχε χαμηλές επιδόσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν πέτυχε τους στόχους ανακύκλωσης. Παράλληλα, η οικονομική του κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητά του.

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι το μικρότερο από τα δύο βασικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα (το έτερο είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που αντιπροσωπεύει περίπου το 90%-95% των ανακυκλούμενων συσκευασιών). Με βάση τον ν. 4496/17, όλα τα συστήματα ανακύκλωσης πρέπει να καταθέσουν στον ΕΟΑΝ προς έγκριση εξαετή επιχειρησιακά σχέδια για το πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής κατατέθηκε αρκετές φορές το προηγούμενο έτος (επέστρεφε για τροποποιήσεις, έπειτα από παρατηρήσεις του ΕΟΑΝ), με την τελευταία το καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο η υπηρεσία κατέθεσε στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού την εισήγησή της, η οποία ωστόσο επί δύο μήνες δεν εξετάστηκε και είχε προγραμματιστεί να εξεταστεί σήμερα- όμως το διοικητικό συμβούλιο αναβλήθηκε τη τελευταία στιγμή με απόφαση του προέδρου του ΕΟΑΝ Νίκου Χιωτάκη.

Η εισήγηση ήταν εξαιρετικά αρνητική. Σύμφωνα με το κείμενο, που έχει στη διάθεσή της η «Κ», οι επιδόσεις του συστήματος το 2012-2019 «ήταν πολύ χαμηλές, μην επιτυγχάνοντας κανένα έτος κανέναν από τους επτά στόχους ανάκτησης/ανακύκλωσης που όφειλε να είχε επιτύχει σύμφωνα με την απόφαση έγκρισή του, με εξαίρεση το 2017 που πέτυχε τρεις από τους επτά στόχους». Περαιτέρω, ο φορέας δεν αποδεικνύει πόσες από τις ποσότητες συσκευασιών που συνέλεξε τελικά ανακυκλώθηκαν, «υποστηρίζοντας ότι οι συλλεχθείσες ταυτίζονται με τις ανακυκλωθείσες». Το σύστημα «συνέβαλε σε πολύ μικρό ποσοστό στους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης της χώρας (0,8%-4%), ενώ η συμβολή του δεν είναι ανάλογη με το μερίδιο των συμβεβλημένων παραγωγών του (σ.σ. εταιρειών) (8,5%-15%). Η υπηρεσία εισηγείται να μην ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, εκτιμώντας ότι η οικονομική της κατάσταση είναι επισφαλής.