ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ικανοποιημένοι δηλώνουν επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ικανοποιημένοι δηλώνουν επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τριμηνιαία έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας. Βασικό χαρακτηριστικό των ευρημάτων της έρευνας αποτελεί η βελτίωση των δεικτών ποιότητας όπως καταγράφονται από τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας. Ειδικότερα, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του 2020 οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφερόμενοι στο σιδηροδρομικό τους ταξίδι αξιολόγησαν την εταιρεία ως εξής:

• Το 83,98% δήλωσε πως είναι απόλυτα ή παρά πολύ ικανοποιημένο (67,50% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019).

• Το 83,27% αξιολογεί από πολύ καλά έως και άριστα την ασφάλεια που εισπράττουν στο ταξίδι τους έναντι ποσοστού 62,90% το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

• Το 77,03% αξιολογεί από πολύ καλά έως και άριστα τη συνέπεια των δρομολογίων, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του δικτύου παραμένει χωρίς ηλεκτροκίνηση. Το αντίστοιχο ποσοστό της περυσινής περιόδου διαμορφώνονταν σε 66,43%.

• Το 77,33% δήλωσε πως η καθαριότητα των τρένων είναι πολύ καλή έως και άριστη, έναντι 58,55% το 2019.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διεξάγει τις παραπάνω έρευνες ικανοποίησης επιβατών στο πλαίσιο πιστοποίησης από την TUV Nord, την οποία έλαβε για ακόμα μία χρονιά. Ειδικότερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 «μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις». 

Στο μεταξύ, το 2021 αποτελεί μια χρονιά καμπή για την εταιρεία, καθώς έχει προγραμματίσει σειρά ενεργειών με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας. Ειδικότερα προχώρησε από τα τέλη του 2020 στη μεταφορά των γραφείων της από την οδό Καρόλου (κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΟΣΕ) σε νέες εγκαταστάσεις επί της οδού Πετμεζά. 

Εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται η άφιξη της πρώτης από τις πέντε νέες ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες, τύπου ETR 470, οι οποίες προορίζονται για την εκτέλεση δρομολογίων μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι νέες αμαξοστοιχίες θα παραδίδονται σταδιακά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η πρώτη θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία ανήμερα την 25η Μαρτίου 2021.