Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα ΑΕΙ

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα ΑΕΙ

1' 43" χρόνος ανάγνωσης

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα είναι πλέον οι καταλήψεις στα ΑΕΙ. Πρόκειται για το σύνηθες φαινόμενο της κατάληψης των χώρων του ιδρύματος από μερίδα φοιτητών. Επίσης, όποιος διακόπτει συνεδριάσεις με το έτσι θέλω συλλογικών οργάνων θα πρέπει να διώκεται πειθαρχικά. Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, πειθαρχικό παράπτωμα είναι και η αφισορύπανση των χώρων του ιδρύματος. 

Ειδικότερα, όπως ορίζει το νομοσχέδιο πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν «η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του».

Η περιγραφή των παραπτωμάτων «δείχνει» τις καταλήψεις χώρων του ιδρύματος από μειοψηφικές ομάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, πειθαρχικό παράπτωμα είναι η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής, η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης, η χρήση απαγορευμένων ουσιών εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών, η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα, και η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης.

Βεβαίως, η αντιγραφή στις εξετάσεις και η λογοκλοπή είναι πειθαρχικά παραπτώματα.

«Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος», ορίζει το νομοσχέδιο.

Ως προς τις ποινές αυτές ξεκινούν από έγγραφη επίπληξη, και συνεχίζουν και κλιμακώνονται με:

  • α) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,
  • β) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,
  • γ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν ως 24 μήνες και,
  • δ) οριστική διαγραφή.