ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυτική Μακεδονία: Σε 20 λεπτά έκλεισε η πλατφόρμα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Δυτική Μακεδονία: Σε 20 λεπτά έκλεισε η πλατφόρμα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σε μόλις 20 λεπτά έκλεισε η πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου υποβλήθηκαν συνολικά 5.268 αιτήσεις. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικά εγκρίθηκαν οι 2.827 από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια, ύψους 68,967 εκατ. ευρώ.

Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 24.396 ευρώ.

Το υπουργείο υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους ότι στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ρητώς ότι «οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της εμπρόθεσμης, πλήρους, ορθής και αληθούς συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης καθώς και της ανάρτησης των ορθών δικαιολογητικών». Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται καθώς και των δικαιολογητικών που αναρτώνται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες για το πρόγραμμα κυρώσεις, επισημαίνει το υπουργείο και ξεκαθαρίζει ότι «η μη ορθή καταχώριση των στοιχείων της πρότασης παρεμβάσεων σε υποβληθείσες αιτήσεις θα οδηγεί σε ακύρωση/απένταξή τους ή και στην επιβολή κυρώσεων».

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 10 π.μ. για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, η πλατφόρμα θα ανοίξει για πολυκατοικίες (τύπος Α & Β) σε όλη την επικράτεια.