ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από Ύπατη Αρμοστεία για πρόσβαση στο άσυλο

SOS από Ύπατη Αρμοστεία για πρόσβαση στο άσυλο

Σήμα κινδύνου για την πρόσβαση στο άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα, απευθύνει η Υπατη Αρμοστεία (Υ.Α.) του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καλώντας να σταματήσουν οι «άτυπες αναγκαστικές επιστροφές» (push backs) των προσφύγων. Ο οργανισμός ζητεί να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα περιστατικά, τα οποία βασίζονται «σε αξιόπιστες μαρτυρίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται από αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσων ενημέρωσης και δημόσιων πηγών». 

«Οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές (pushbacks) διεξάγονται με έναν βίαιο και προφανώς συστηματικό τρόπο. Βάρκες με πρόσφυγες σπρώχνονται πίσω στο νερό. Ανθρωποι, που έχουν αποβιβαστεί στην ξηρά, παραλαμβάνονται και μετά προωθούνται πίσω στη θάλασσα. Ακόμα, πολλοί αναφέρουν χρήση βίας και κακομεταχείριση από τις κρατικές δυνάμεις», δήλωσε η βοηθός ύπατη αρμοστής σε θέματα Προστασίας της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Gillian Triggs.

Ανθρωποι που φτάνουν μέσω ξηράς υφίστανται επίσης άτυπη κράτηση και αναγκαστικές επιστροφές σε γειτονικά κράτη χωρίς να εξετάζονται οι ανάγκες τους για διεθνή προστασία, σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το θέμα του ασύλου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικοποίησης και διχασμού παρά τους όλο και μικρότερους αριθμούς ανθρώπων που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη», υπογράμμισε η κ. Gillian Triggs. 

Για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο άσυλο η Υ.Α. ζητεί την ανάπτυξη «ανεξάρτητων εθνικών μηχανισμών επιτήρησης» για την αποφυγή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα. «Η ανάγκη για έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επιτήρησης προτείνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Ασυλο και τη Μετανάστευση και καλούμε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να το υποστηρίξουν», ανέφερε η κ. Triggs.

Στην ίδια ανακοίνωση, ωστόσο, η Υ.Α. αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δυσανάλογη ευθύνη σε σχέση με άλλα στην υποδοχή αιτούντων άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό όμως καλεί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να δείξουν την αλληλεγγύη τους.