ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταδιακή αποκατάσταση του λατομείου Κυριακού

Σταδιακή αποκατάσταση του λατομείου Κυριακού

Το λατομείο Κυριακού, στις υπώρειες του Υμηττού στην πλευρά του Κορωπίου, θα είναι το πρώτο της Αττικής που θα αποκατασταθεί σταδιακά με τη βοήθεια της ανακύκλωσης μπάζων και υλικών εκσκαφών. Τέσσερα μεγάλα «συστήματα» ανακύκλωσης του τομέα αυτού θα συνεργαστούν ώστε να καταλήγουν εκεί για τα επόμενα 15 χρόνια τα υλικά που διαχειρίζονται. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το επόμενο διάστημα θα αδειοδοτηθούν ακόμα δύο λατομεία στην Αττική. 

Η χρησιμοποίηση παλαιών λατομείων ή μεταλλείων για τη «φιλοξενία» δομών διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι νέα ιδέα. Ηδη, σήμερα έξι παλιά λατομεία στην Αττική χρησιμοποιούνται για τη διαλογή και ανακύκλωση υλικών εκσκαφής και μπάζων, ενώ στην Κοζάνη το παλιό λιγνιτικό πεδίο της ΔΕΗ φιλοξενεί πλέον τη μεγάλη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα, η αποκατάσταση των «τραυματισμένων» ανάγλυφων των λατομείων με αυτή τη διέξοδο προβλέπεται και στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων.

Το λατομείο Κυριακού είναι το πρώτο στην Αττική στο οποίο θα συγκεντρώνονται οργανωμένα υλικά (κατά βάση χωματουργικά, ή μικρής διαμέτρου πέτρες) από τέσσερα μεγάλα «συστήματα» ανακύκλωσης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Τα «συστήματα» (ΑΝΑΕΚΚ, ΑΝΑΚΕΜ, ΣΑΝΚΕ, ΣΕΔΠΕΚΑΤ) είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που είναι συμβεβλημένοι με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.

Το λατομείο βρίσκεται στη θέση Λαμπρικά – Μυντρέζα στη νοτιοανατολική πλευρά του Υμηττού, έχει έκταση 484,1 στρεμμάτων και σταμάτησε να χρησιμοποιείται ως λατομείο το 2001. Το 2003 εγκρίθηκε ως κατάλληλος χώρος για την υποδοχή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Το 2012 δόθηκε άδεια για τη φιλοξενία σε τμήμα του μονάδας επεξεργασίας και αποθήκευσης μπάζων. Το μεγαλύτερο μέρος του (455 στρ.) είναι δημόσιο δασικό. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το τμήμα που θα αποκατασταθεί έχει έκταση 265 στρ. και θα χρησιμοποιηθεί περίπου για μία δεκαπενταετία. Οι εταιρείες που θα μεταφέρουν εκεί υλικά θα καταβάλλουν (κατά μέσον όρο) 1,5 ευρώ/τόνο, ενώ η χρησιμοποίηση των υλικών για την αποκατάσταση του λατομείου θα γίνει από τον εργολάβο που υλοποιεί τη σχετική μελέτη.