ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΠΑ: Θετικό στη βάση εισαγωγής, ζητά μείωση του αριθμού των εισακτέων του

ΟΠΑ: Θετικό στη βάση εισαγωγής, ζητά μείωση του αριθμού των εισακτέων του

Θετική στη θεσμοθέτηση βάση εισαγωγής δηλώνει η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ ζητά τη μείωση του αριθμού των εισακτέων στο ίδρυμα.

Παράλληλα, τάσσεται κατά της εγγραφής αποφοίτων κολλεγίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και τη χορήγηση σε αυτούς άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου και λογιστή-φοροτεχνικού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον πρύτανη του ιδρύματος κ. Δημήτρη Μπουραντώνη, η Σύγκλητος «κρίνει κατ’ αρχήν θετικά την προτεινόμενη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς και την προβλεπόμενη συμμετοχή των ΑΕΙ στη συνδιαμόρφωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε αυτά». Παράλληλα, «θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκητης λειτουργίας των ΑΕΙ, τα τελευταία θα πρέπει να έχουν λόγο στη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των εισακτέων φοιτητών. Ειδικότερα, για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, απαιτείται μέριμνα για τη μείωση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις -με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια- τεκμηριωμένες προτάσεις που το ίδρυμα έχει επανειλημμένα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές».

Ως προς την θέσπιση ενός ανώτατου χρονικού ορίου σπουδών στα ΑΕΙ, το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του ΟΠΑ θεωρεί ότι κινείται στη σωστή ακαδημαϊκά κατεύθυνση. Ωστόσο, στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι δέουσες πρόνοιες για ειδικές κατηγορίες φοιτητών (όπως εργαζόμενοι, με θέματα υγείας).

Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της στη ρύθμιση του ν. 4763/2020 σχετικά με την εγγραφή αποφοίτων κολλεγίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη χορήγηση σε αυτούς άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου και λογιστή-φοροτεχνικού. «Συνέπειες της ρύθμισης αυτής θα είναι η υποβάθμιση του επιστημονικού κύρους των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, καθώς και η υποτίμηση των σχετικών τίτλων σπουδών που χορηγεί τόσο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και άλλα ΑΕΙ» δηλώνει.