ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Βιομετρικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου – εξόδου

ΕΛ.ΑΣ.: Βιομετρικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου – εξόδου

Εργο που ξεπερνάει σε προϋπολογισμό τα 35 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει αναβάθμιση των ελέγχων στις πύλες εισόδου – εξόδου της χώρας, με χρήση ακόμα και τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, υλοποιεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για το λεγόμενο Σύστημα Εισόδου – Εξόδου, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την αυστηροποίηση των ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών κατά την είσοδό τους στη Ζώνη Σένγκεν. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη από το 2017, στο πλαίσιο τροποποίησης του κώδικα συνόρων Σένγκεν. Ο Εσθονός υπουργός Εσωτερικών και προεδρεύων του Συμβουλίου την περίοδο υπογραφής της συμφωνίας, Αντρές Ανβελτ, είχε υποστηρίξει ότι το σύστημα θα συμβάλει στη μείωση των καθυστερήσεων κατά τους συνοριακούς ελέγχους και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτρέποντας την πρόσβαση των διωκτικών αρχών στο ταξιδιωτικό ιστορικό.  

Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Μιλώντας χθες στην «Κ», στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι οι προσφορές των συμμετεχόντων ανοίχθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου και πλέον βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από τις αρμόδιες επιτροπές. Η ίδια πηγή ενημέρωσης διευκρίνισε ότι το έργο αποτελείται από δύο σκέλη: Το πρώτο, με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, αφορά την προμήθεια του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του νέου συστήματος. Το δεύτερο, με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ, αφορά την αγορά εξοπλισμού και τα έργα υποδομής στις πύλες εισόδου – εξόδου. Η υπογραφή των συμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, με την Ε.Ε. να χρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό 75%. 

Το κέντρο δεδομένων, εκεί δηλαδή όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τις κινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ζώνης Σένγκεν, θα βρίσκεται στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστοίχως, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στους μεθοριακούς σταθμούς όλης της χώρας θα τεθούν σε λειτουργία συστήματα ελέγχου των βιομετρικών δεδομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι φωτογραφίες προσώπου τους. 

«Τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι εικόνες του προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βιομετρικό αναγνωριστικό στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών» αναφέρεται στον κανονισμό της Ε.Ε. (2017/2226) που αφορά τη λειτουργία του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου. Στον ίδιο κανονισμό, που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., διευκρινίζεται ακόμα ότι οι διωκτικές αρχές των κρατών-μελών και η ευρωπαϊκή υπηρεσία Europol θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Για τον ίδιο λόγο, το έργο προβλέπει και διασύνδεση των επιμέρους βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας μπαίνει στην Ε.Ε., τα στοιχεία του να ελέγχονται αυτομάτως στη βάση δεδομένων Σένγκεν, στις βάσεις υπόπτων της Interpol κ.ο.κ.

Το έργο φέρει τις υπογραφές των κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Λευτέρη Οικονόμου, ενώ την πορεία υλοποίησής του παρακολουθεί και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Στόχος των επικεφαλής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις επιταγές της Ε.Ε. και να είναι έτοιμη να λειτουργήσει το σύστημα το 2023.