ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΟΑΤΑΠ: Γρηγορότερα η αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού

ΔΟΑΤΑΠ: Γρηγορότερα η αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού

Βελτιωμένες είναι οι διαδικασίες αναγνώρισης πανεπιστημιακών πτυχίων του εξωτερικού, όπως αναφέρει ο αρμόδιος φορέας, το ΔΟΑΤΑΠ, κατά τον τελευταίο χρόνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τις 20.05.2019, η υποβολή των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ και η πλήρης διεκπεραίωσή τους γίνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eDoatap. Η υποβολή εγχάρτων αιτήσεων διεκόπη οριστικά στις 19.05.2019.

Την ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση το νέο ΔΣ, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής μιας αίτησης από την ημέρα υποβολής της μέχρι τον λεγόμενο προέλεγχο, όπου εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, ήταν 180 ημέρες. Ένα έτος μετά, στις 12.02.2021, ο νεκρός χρόνος αναμονής για τον προέλεγχο έφτασε μόλις τις 36 ημέρες.

Στη δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, στις 13.02.2020, εκκρεμούσε η διεκπεραίωση 2.461 έγχαρτων αιτήσεων περιόδου 2016-2019. Από αυτές, στο πρώτο έτος της θητείας της νέας διοίκησης ολοκληρώθηκαν οι 1.133. Σήμερα βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα 1.328, εκ των οποίων οι 972 έχουν ελλείψεις με υπαιτιότητα των Πανεπιστημίων ή των πολιτών, ενώ οι 356 είναι στο τελικό στάδιο και θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Για την ολοκλήρωση των 1.133 έγχαρτων αιτήσεων χρειάστηκε χιλιάδες σελίδες να σκαναριστούν και να διακινηθούν ηλεκτρονικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων του οργανισμού. Τέλος, υπάρχουν 1.970 έγχαρτοι φάκελοι, που είχαν κατατεθεί προ του 2016 και για τους οποίους οι πολίτες δεν έχουν έκτοτε ενδιαφερθεί. Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν κατά νόμο ανενεργοί στο αρχείο.

Ευρύτερα, στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν, κατά μέσο όρο, ετησίως 5.340 πράξεις. Στο πρώτο έτος της θητείας του νέου ΔΣ εκδόθηκαν συνολικά 7.561 πράξεις (6.428 ηλεκτρονικές και 1.133 έγχαρτες), αριθμός αυξημένος κατά 41,6% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας και lockdown.

Εκτός από τις 7.561 πράξεις αναγνώρισης τίτλου που εκδόθηκαν κατά το πρώτο έτος της θητείας του Δ.Σ., στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν, ακόμη, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Τέλος, το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης δίνει πληροφορίες σε πάνω από 120 ενδιαφερόμενους την ημέρα.