ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας μεγαλώνει με όραμα και ρεαλισμό

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας μεγαλώνει με όραμα και ρεαλισμό

Μια νέα γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών στοχεύει στο να επιταχύνει κι όχι να επανεφεύρει τον τροχό της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στη χώρα τον 21ο αιώνα. Οι μεγάλες ευκαιρίες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό τοπίο, οι πολλαπλοί διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και κυρίως η σημαντική αλλαγή νοοτροπίας, μετά την οικονομική κρίση του 2010, με τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για εγχώρια παραγωγή και παροχή υπηρεσιών, σε αντίθεση με το μοντέλο της κατανάλωσης, όλα οδηγούν σε ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούμε ρεαλιστικά αλλά με όραμα τρόπους αξιοποίησης των ευκαιριών αναπτύσσοντας μια νέα κουλτούρα που βασίζεται στην καινοτομία και στη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μερών: μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκό περιβάλλον και ανθρώπινο δυναμικό με νέες γνωστικές δεξιότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Με δυο απλά λόγια, ένα πλαίσιο όπου οι σωστές ιδέες μετατρέπονται σύντομα και εύκολα σε επιτυχημένο επιχειρείν.

Οι βάσεις έχουν ήδη δημιουργηθεί. Στον ΣΕΒ ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, καλώντας στην Επιτροπή Καινοτομίας και μέλη έξω από το παραδοσιακό περιβάλλον του ΣΕΒ, για να κατανοήσουμε τις παραμέτρους του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και να φέρουμε πιο κοντά τις μεγάλες με τις μικρές και ευέλικτες και δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Καταθέσαμε προτάσεις για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Δημιουργήσαμε γέφυρες συνδέοντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να βοηθήσουμε στην ωρίμανση ενός οικοσυστήματος που εδώ και 10-15 χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του και έχει ήδη καταγράψει σημαντικά και απτά αποτελέσματα.
Σήμερα βρισκόμαστε πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη του περιβάλλοντος καινοτομίας στην Ελλάδα: Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα νεοφυών επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, αλλά κυρίως υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση. Πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς των stock-options, των φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και την επιστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου –την αντιστροφή του οδυνηρού brain drain– αποτελούν μερικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο αλλάζει το περιβάλλον. Παράλληλα με την πρωτοβουλία για την Πολιτεία Καινοτομίας που έχει στηρίξει ενεργά το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και μια συνεπή ευρύτερη κρατική ψηφιακή πολιτική δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον, απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία της επόμενης φάσης.
Η εμφάνιση πολλαπλών venture capital funds πρόσφατα με ταχύτατη απορρόφηση του Equifund και η παράλληλη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδύσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις με ένα οργανωμένο και σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα μοντέλο καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει πλέον ωριμάσει. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για το αποφασιστικό επόμενο βήμα που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, που αποτελεί το κρίσιμο ζητούμενο για τις καινοτόμες ιδέες, την ανάπτυξη κλίμακας δραστηριοτήτων και την προώθηση των επιχειρηματικών ιδεών και της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Endeavor διοργανώνει μια νέα πλατφόρμα των Καινοτόμων Ελλήνων με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας που θα μοιράζεται γνώσεις, διασυνδέσεις, πόρους και έμπνευση για να περάσει το ελληνικό οικοσύστημα στο επόμενο στάδιο και να αρχίσει να αποτυπώνεται διακριτά στο ελληνικό ΑΕΠ. Το συνέδριο των Καινοτόμων Ελλήνων θα λάβει χώρα στις 2-3 Μαρτίου διαδικτυακά, με τη συμμετοχή επιτυχημένων Ελλήνων που έχουν πολλά να προσφέρουν στο κοινό όραμα αλλά και στα πρακτικά βήματα της μετάβασης στη νέα εποχή. Η παγκόσμια πλατφόρμα των Innovative Greeks www.innovativegreeks.gr ξεκινάει με αυτό τον φιλόδοξο στόχο δημιουργώντας προσβάσεις για το ελληνικό οικοσύστημα σε σημαντικά παγκόσμια κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η νέα γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών θα συμβάλει στην εθνική προσπάθεια με το δικό της όραμα, θα διασφαλίσει τις συνθήκες και θα επιταχύνει τις εξελίξεις για την υγιή, βιώσιμη και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης είναι μέλος του Δ.Σ. ΣΕΒ και συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ, πρόεδρος Δ.Σ. Intrasoft International.