ΑΠΟΨΗ

Γεώργιος Γεωργιάδης: Προτεινόμενες αλλαγές στην επιμέλεια ανηλίκων

Γεώργιος Γεωργιάδης: Προτεινόμενες αλλαγές στην επιμέλεια ανηλίκων

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει το δίκαιο της επιμέλειας των ανηλίκων, όταν οι γονείς τους χωρίζουν, ανταποκρίνεται σε ένα γενικότερο αίτημα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεγαν να κρύβουν επιμελώς κάτω από το χαλί. Με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης νομοθετείται έπειτα από σχεδόν σαράντα χρόνια το αυτονόητο: Πως ακόμη και μετά τον χωρισμό των γονέων εξακολουθούν και οι δύο να έχουν από κοινού τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών τους. Ο νέος κανόνας λοιπόν που τίθεται είναι ότι και μετά το διαζύγιο, οι γονείς, όπως και πριν από τον χωρισμό, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οφείλουν να συμπράττουν ισότιμα στο μεγάλωμα των παιδιών τους και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων για την ανατροφή τους.

Αν δεν τα βρίσκουν, τότε υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας, ο οποίος σε γρήγορο χρόνο θα τους βοηθήσει να βρουν κοινά σημεία επαφής και κοινά αποδεκτές λύσεις. Αν δεν πετύχει ούτε αυτό, τότε ανοίγει ο δρόμος για την προσφυγή στο δικαστήριο, το οποίο θα κληθεί να υποκαταστήσει πλέον τη βούληση των γονέων και να τους επιβάλει λύσεις αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών τους, είτε εξειδικεύοντας τις λεπτομέρειες της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας είτε κατανέμοντας αυτή μεταξύ των γονέων, είτε και αναθέτοντάς την κατ’ αποκλειστικότητα στον ένα μόνο γονέα, το οποίο είναι η έσχατη πλέον λύση.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν ο δικαστής διαβλέπει ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο συνεννόησης και βούληση συνεργασίας μεταξύ των γονέων, τότε ο νέος νόμος θέτει ως δικλίδα ασφαλείας ότι ο γονέας με τον οποίο δεν θα διαμένει το παιδί δεν επιτρέπεται να περνάει μαζί του λιγότερο από το ένα τρίτο του χρόνου. Δηλαδή πρακτικά δέκα από τις τριάντα μέρες του μήνα, το παιδί θα τις περνάει υποχρεωτικά με τον γονέα, στον οποίο δεν θα αναθέτει το δικαστήριο την επιμέλεια.

Σημαντικό είναι επίσης ότι με το ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετούνται για πρώτη φορά απτές συνέπειες για τον γονέα που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του προς το παιδί και δεν συμμορφώνεται προς δικαστικές αποφάσεις και εισαγγελικές παραγγελίες. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι η μη συμμόρφωση του γονέα προς τις υποχρεώσεις αυτές είναι κριτήριο για να μην ανατεθεί σε αυτόν ή και να του αφαιρεθεί η επιμέλεια, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο. Με άλλα λόγια, ο νομοθέτης καθιερώνει ένα «point system» για τους παραβατικούς γονείς.
 
* Ο κ. Γεώργιος Α. Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.