Ηλεκτρονική ανάδειξη αιρετών στα συμβούλια

Ηλεκτρονική ανάδειξη αιρετών στα συμβούλια

2' 3" χρόνος ανάγνωσης

Δυνατότητα και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας υπάρχει πλέον για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του δημόσιου τομέα, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, που δημοσιεύθηκε προχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αφορά δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ΟΤΑ.

Βασικός λόγος για την έκδοση της ΚΥΑ είναι το γεγονός πως λόγω κορωνοϊού και υγειονομικών μέτρων δεν πραγματοποιήθηκαν σε αρκετούς δημόσιους φορείς οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, η θητεία των οποίων έληγε στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Η θητεία των εν λόγω συμβουλίων έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δίνεται όμως τώρα η δυνατότητα, εάν κάποιος οργανισμός απ’ αυτούς το επιλέξει, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, να προχωρήσει σε ηλεκτρονική εκλογή έως και τις 30 Ιουνίου 2021. Εάν πάλι προτιμάται η εκλογή με φυσική παρουσία, μπορεί να προγραμματιστεί για μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων.  

Σε περίπτωση που κάποιος δημόσιος οργανισμός αποφασίσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με όνομα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», που έχει αναπτύξει η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας Α.Ε.». 

Οσον αφορά τον τρόπο τέλεσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προβλέπονται τα εξής: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διαρκεί μία ημέρα, από τις οκτώ το πρωί έως και τις επτά το απόγευμα. Ο κάθε εκλογέας θα διαθέτει μοναδικό κωδικό για τη συμμετοχή στις εκλογές. Κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής δημιουργεί μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» ένα αυστηρά απόρρητο ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας, για το οποίο ευθύνεται προσωπικά για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια.

Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύο ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. 

Την καθορισμένη ημέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου, η οποία αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Εχει προβλεφθεί και δυνατότητα διόρθωσης πιθανού λάθους του εκλογέα, προφανώς λόγω απειρίας στη συγκεκριμένη μέθοδο. Συγκεκριμένα, μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές και να ληφθεί υπόψη η τελευταία ψήφος.