Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην «Κ»: Η μεγάλη μεταρρύθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης
ΑΠΟΨΗ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην «Κ»: Η μεγάλη μεταρρύθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης

2' 33" χρόνος ανάγνωσης

Στον σημερινό κόσμο εκπλήξεων και αλλαγών έχει αλλάξει ριζικά η έννοια της ασφάλειας. Το περιεχόμενό της διευρύνθηκε και βάθυνε περιλαμβάνοντας τα αιτήματα για Ασφάλεια, Ανάπτυξη, Αξιοπρέπεια και Ανθεκτικότητα. Για να ανταποκριθεί στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας των πολιτών και στη σύγχρονη κοινωνική αποστολή της, η Ελληνική Αστυνομία αλλάζει τη φιλοσοφία, τον στρατηγικό της σχεδιασμό και το πλαίσιο δράσης της, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Για να γίνουν εφικτές αυτές οι αλλαγές χρειάζεται μία εκ βάθρων μεταρρύθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, μία πραγματική επανάσταση για τα ελληνικά δεδομένα. Η αστυνομική εκπαίδευση στο σύνολό της αντιμετωπίζει προβλήματα και ελλείψεις στο διδακτικό δυναμικό, στα μέσα, στις υποδομές, στη μεθοδολογία, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην αξιολόγηση.

Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης βασίζεται:

• Στην ανάγκη προώθησης και υποστήριξης του νέου οργανωτικού μοντέλου της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Στην κεντρική φιλοσοφία ότι το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ενιαίο και αλληλένδετο, άρα το προσωπικό, όπου κι αν υπηρετεί, επιβάλλεται να διαθέτει μια κοινή παιδεία βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, άρα ένα «μίνιμουμ» προσόντων.

• Στην ανάγκη κατάρτισης και διά βίου επιμόρφωσης για την κάλυψη απαιτήσεων στις εξειδικευμένες νέες υπηρεσίες, άρα τη διασύνδεση-αντιστοίχηση με την επαγγελματική ενασχόληση.

• Στην ανάγκη η αστυνομική εκπαίδευση στο σύνολό της να γίνει πιο επαγγελματική και να λειτουργήσει με μικρότερες δομές, πιο οικονομικά και να αποκτήσει νέες, σύγχρονες υποδομές που θα αξιοποιούν τις τεχνολογίες εκπαίδευσης.

• Στην αξιοποίηση της έρευνας στην επιχειρησιακή δράση και στην ανάπτυξη του επαγγελματικού χαρακτήρα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Στην αξιοποίηση του διεθνούς και παγκόσμιου κεκτημένου για την αστυνομική εκπαίδευση, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κυρίως από τη CEPOL, τον ΟΑΣΕ και τον FRA, αλλά και των βέλτιστων πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές αστυνομίες.

• Στη σύνδεση και στη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ειδικότερα για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιοτικά θεωρητικής γνώσης.

• Στην ανάγκη συνεχούς μετεκπαίδευσης και κατάρτισης των αστυνομικών.

Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται είναι:

• Η αναδιάρθρωση, η ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και του ρόλου της Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Η καθιέρωση επιστημονικού συμβουλίου το οποίο θα έχει την ευθύνη για την ποιοτική αναβάθμιση και αξιολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων.

• Η ίδρυση μιας κεντρικής οικονομικής-διοικητικής υπηρεσίας διαχείρισης.

• Η δικτύωση και η σταθερή συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και με αστυνομικές ακαδημίες και πανεπιστήμια.

• Η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών, με καθιέρωση κύκλων σπουδών στη Σχολή Αστυφυλάκων και κατευθύνσεων στη Σχολή Αξιωματικών.

• Η κατάρτιση οδηγών σπουδών και η συγγραφή ειδικών συγγραμμάτων προσημασμένων στις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών της Ακαδημίας.

• Η καθιέρωση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

• Η καθιέρωση συστήματος διδακτικών και πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλα τα μαθήματα.

• Η αλλαγή της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής διδασκόντων.

• Ο σχεδιασμός πολιτικής δία βίου μάθησης και η διοργάνωση ειδικών σχολείων και προγραμμάτων για τους αστυνομικούς όλων των βαθμίδων.

• Η ενίσχυση της συμμετοχής σε προγράμματα ERASMUS+.

• Η μέγιστη αξιοποίηση ασκήσεων, βιωματικών μεθοδολογιών και τεχνολογικών μέσων εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης θα κατατεθεί στη Βουλή στο επόμενο δίμηνο.
 
* Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι υπουργός Προστασίας του Πολίτη.