ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αγγλόφωνο προπτυχιακό στην Ιατρική ΑΠΘ

agglofono-proptychiako-stin-iatriki-apth

Το ΑΠΘ ετοιμάζεται να δεχθεί τους πρώτους ξένους φοιτητές του στο αγγλόφωνο προπτυχιακό του πρόγραμμα με δίδακτρα, συγκεκριμένα σε αυτό της Ιατρικής Σχολής. Η απόφαση για την ίδρυσή του δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα τέλη φοίτησης, τη διάρκεια των σπουδών και το διδακτικό έργο. 

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 60 φοιτητές ετησίως, άρα ο συνολικός αριθμός μπορεί να φθάσει τους 360 φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών. Τα δίδακτρα ορίστηκαν σε 12.000 ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, οι πόροι του προγράμματος εκτός από τα τέλη φοίτησης –στην πλήρη ανάπτυξή του και με τον μέγιστο αριθμό των 360 φοιτητών υπολογίζονται σε 4,32 εκατ. ευρώ ετησίως– μπορούν να προέρχονται επιπλέον από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, από κληροδοτήματα, ερευνητικά έργα ή προγράμματα και από ιδίους πόρους του ΑΠΘ.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, το ιδρυτικό ΦΕΚ προβλέπει ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 79/120). Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και, τέλος, θα υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη. Προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 πιστωτικές μονάδες. Μια πιστωτική μονάδα (Π.Μ., European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

Το κάθε εξάμηνο θα διαρκεί 15 εβδομάδες, ενώ η εξεταστική περίοδος τρεις. Θα διδάξουν καθηγητές του ΑΠΘ, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ομότιμοι καθηγητές, διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υποτρόφους, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές ερευνητικών κέντρων, νέοι επιστήμονες, διδακτικό και τεχνικό προσωπικό, κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

«Η ίδρυση του πρώτου αγγλόφωνου προγράμματος σηματοδοτεί την προσπάθεια για εξωστρέφεια του ΑΠΘ. Κύριο μέλημα όλων είναι οι σπουδές να είναι αντάξιες της φήμης του ΑΠΘ», ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανης του ιδρύματος, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.