ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εθνική Τράπεζα: 180 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία

Εθνική Τράπεζα: 180 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία

«Συνιστάται εις την πρωτεύουσαν του Ημετέρου Βασιλείου Εθνική Τράπεζα, εν είδει ανωνύμου εταιρείας, ήτις δύναται να έχη καταστήματα και εις άλλα μέρη του Κράτους» αναφέρεται στο διάταγμα, που υπέγραψε ο Όθωνας στις 30 Μαρτίου 1841, αποδεχόμενος την κοινή πρόταση «των Ημετέρων επί των Εσωτερικών και Οικονομικών Γραμματειών της Επικρατείας». Ακριβώς 180 χρόνια αργότερα, το πρώτο και μακροβιότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας γιορτάζει τη σημαντική αυτή επέτειο ανανεώνοντας την υπόσχεση να παραμείνει μια ανθρωποκεντρική τράπεζα με το βλέμμα σταθερά στραμμένο προς το μέλλον.

Εθνική Τράπεζα: 180 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία-1

Από τη σύσταση της και μέχρι τις μέρες μας, η Εθνική Τράπεζα έχει υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ευρωπαϊκής Ελλάδας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις φιλοδοξίες ολόκληρων γενεών Ελλήνων. Ανέλαβε εξαρχής έναν θεσμικό ρόλο στις εγχώριες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, χρηματοδοτώντας μεγάλα δημόσια έργα, ενισχύοντας τον πολιτισμό και διαθέτοντας πόρους για την κοινωνική μέριμνα. Σε διάστημα μόλις τριών δεκαετιών η Τράπεζα, που εισήγαγε τον θεσμό της τραπεζικής πίστης στο νεοσύστατο ακόμα κράτος, είχε καταφέρει- όπως προέβλεπε το διάταγμα ίδρυσης της- να επεκταθεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Συγχρόνως, είχε την ευθύνη έκδοσης των πρώτων χαρτονομισμάτων, προνόμιο που διατήρησε έως και την ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος, το 1928.

Εθνική Τράπεζα: 180 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία-2

Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού χρηματοδότησε τους απελευθερωτικούς αγώνες με στόχο τη διεύρυνση των εθνικών συνόρων, ενώ σε καιρούς ειρήνης επένδυσε στα αναγκαία έργα υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Ελλάδας: Μεταξύ άλλων, διέθεσε πόρους για την κατασκευή των πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών και την ίδρυση ακτοπλοϊκών γραμμών, συμμετείχε στην εταιρεία κατασκευής της διώρυγας της Κορίνθου και πρωτοστάτησε στην εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, εγκατέστησε τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ των καταστημάτων της ήδη από το 1897 και έφερε τα πρώτα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1950.

Στο πεδίο του πολιτισμού η συμβολή της έχει υπάρξει καθοριστική με κύριο φορέα το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που ιδρύθηκε το 1996 με στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη των τεχνών, των γραμμάτων και της επιστήμης. Επιπλέον, το εξαιρετικά πλούσιο και ελεύθερα προσβάσιμο ιστορικό της Αρχείο καλύπτει την περίοδο από το 1841 έως το 1966 και αποτυπώνει το σύνολο της οικονομικής- και όχι μόνο- ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους.

Εθνική Τράπεζα: 180 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία-3

Σήμερα, η ΕΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία από τους σχεδόν δύο αιώνες λειτουργίας της και συνεχίζει να δίνει το παρών σε κάθε εθνικό εγχείρημα, διατηρώντας υψηλά ιδανικά και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους στην τραπεζική αγορά. Τιμώντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένες στις πιο σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους της. Απώτερος στόχος της είναι να παραμείνει τράπεζα πρώτης επιλογής για τους πελάτες, τους μετόχους της και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.