ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακυρώθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατομυρίων self test

Ακυρώθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατομυρίων self test

Τη ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια  δέκα εκατομμυρίων self – test (με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια επιπλέον 10 εκατ) αποφάσισε η κυβέρνηση, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι δεν πληρούντο  οι διαδικασίες του κατεπείγοντος κατόπιν και προσφυγών που είχαν ασκήσει μεταξύ τους οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Συγκεκριμένα στο σκεπτικό της, η Επιτροπή Αποσφράγισης,Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής επικαλείται την υποχρέωση, βάσει του διαγωνισμού, ότι 

– Οι συμβατικοί χρόνοι της παράδοσης (του υλικού) είναι απαρέγκλιτοι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης για την προμήθεια των self test και την άμεση διάθεσή τους στον πληθυσμό της χώρας 

– Ότι στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, επέρχεται ανατροπή λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων (…) στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ