ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ως τις 26 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ως τις 26 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εργαλεία ανάλυσης και εμβάθυνσης σε όλες τις όψεις της διεθνούς πολιτικής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους που στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα σε ελληνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο στο πεδίο της ανάλυσης, σύνθεσης, διαχείρισης και χάραξης πολιτικής. Οι Διεθνείς Σχέσεις, το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Πολιτική Οικονομία βρίσκονται στην αιχμή των τριών πυλώνων του Προγράμματος που διαρκεί δύο εξάμηνα. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.des.unipi.gr