ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταναστευτικό: Καθυστέρηση για τα ΚΥΤ σε Εβρο και Βόρειο Αιγαίο

Μεταναστευτικό: Καθυστέρηση για τα ΚΥΤ σε Εβρο και Βόρειο Αιγαίο

Σημαντική καθυστέρηση στα έργα για τη δημιουργία των νέων υποδομών για αιτούντες άσυλο σε Χίο, Λέσβο και Φυλάκιο Εβρου φέρνει δικαστική απόφαση, πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη σχετικού αναδόχου. Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση επιβολής προσωρινών μέτρων στη διαδικασία του διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή εταιρείας κατά των όρων του διαγωνισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει «φωτογραφικό». Κατ’ εφαρμογήν αυτής της απόφασης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου κατασκευής των νέων δομών υποδοχής και ταυτοποίησης, φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε Λέσβο και Χίο, αλλά και η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής στον Εβρο, συνολικού προϋπολογισμού 142.400.000 ευρώ. Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 22/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί θα εκδικαστεί η προδικαστική προσφυγή και εφόσον γίνει δεκτή, το υπουργείο Μετανάστευσης θα πρέπει να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να αλλάξει τους όρους διενέργειάς του. 

Με βάση την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας, στη διακήρυξη του έργου αναφέρονται συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες στην πράξη μπορούν να υποστηριχθούν μόνο από τρεις συγκεκριμένες εταιρείες, τις οποίες και, σύμφωνα πάντα με την προσφυγή, οι όροι του διαγωνισμού «φωτογραφίζουν». 

Οπως ορίζεται, προκειμένου να υποβάλει εταιρεία αίτηση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις «οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» που καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι οποίες όμως «καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή της εταιρείας μας είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση» επισημαίνει η εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα κάνει λόγο για δυσανάλογους και επαχθείς όρους σε σχέση με τις προδιαγραφές του έργου. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται, μια εταιρεία για να υποβάλει αίτηση θα πρέπει α) να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ίσο ή μεγαλύτερο του διπλάσιου του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 284.800.000 ευρώ), β) να έχει δανειακές υποχρεώσεις μικρότερες από το 1/3 του παθητικού και συγκεκριμένο ποσοστό ρευστότητας. Μόνο τρεις εταιρείες (οι οποίες αναφέρονται στην προσφυγή) πληρούν τις προδιαγραφές.  

«Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μόνο κατ’ ευφημισμόν αποτελεί ανοικτό διαγωνισμό, καθόσον στην ουσία περιέχει φωτογραφικούς όρους που κατατείνουν σε πρόσκληση μόνο πολύ περιορισμένου και συγκεκριμένου αριθμού οικονομικών φορέων, με τρόπο που προσιδιάζει σε κλειστή διαδικασία», καταλήγει η προσφεύγουσα εταιρεία στην προσφυγή που κατέθεσε.