ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές 2021: Απαντήσεις και σχολιασμός σε Ιστορία, Οικονομία, Φυσική

Στα μαθήματα της Οικονομίας, της Φυσικής, και της Ιστορίας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των Γενικών Λυκείων. Απαντήσεις και σχολιασμός

Πανελλαδικές 2021: Απαντήσεις και σχολιασμός σε Ιστορία, Οικονομία, Φυσική

Στα μαθήματα της Οικονομίας, της Φυσικής, και της Ιστορίας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Στα σημερινά θέματα της Ιστορίας η πρώτη Ομάδα περιλαμβάνει θέματα που έχουν εξεταστεί ξανά τα προηγούμενα χρόνια και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα συναντήσουν μεγάλη δυσκολία. Αναφέρονται στην πλειονότητά τους σε εκλογικές αναμετρήσεις και στους φορείς αποκατάστασης προσφύγων, στη συνθήκη των Σεβρών και στη δημιουργία του Εργατικού Κινήματος. Στα ερωτήματα αυτά απαιτείται βέβαια σχετική προσοχή καθώς η ελεύθερη απόδοσή τους δε συνιστά ορθά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη απάντηση. Επίσης, στο ερώτημα Α1(γ) το θέμα είναι συνδυαστικό από τα Β’ & Γ’ Κεφάλαια, κάτι όχι ιδιαίτερα σύνηθες.

Στη Δεύτερη Ομάδα στην πρώτη Πηγή, το θέμα -η Σύμβαση της Λωζάνης- μπορεί να χαρακτηριστεί απαιτητικό καθώς οι υποψήφιοι ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολία στην κατανόηση των παραθεμάτων και στη σύνθεσή τους με τα αντίστοιχα χωρία του σχολικού βιβλίου. Για την ανάπτυξη του θέματος, απαιτείται καλή αφαιρετική και συνθετική ικανότητα προκειμένου να επιτευχθεί καλή σύνθεση στην ανάπτυξη και παρουσίαση της απάντησης.

Τέλος στη δεύτερη Πηγή, αναφορικά με τσιφλίκια, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή των στοιχείων από το σχολικό βιβλίο, καθώς υπάρχουν αναφορές σε δύο σημεία σε διαφορετικά κεφάλαια. Τα παραθέματα δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία αλλά καθώς το θέμα είναι συνδυαστικό χρειάζεται εξίσου προσοχή για την ανάπτυξη τεκμηριωμένης απάντησης.

Τα θέματα στην Οικονομία είναι βατά και σχετικά αναμενόμενα και τα ερωτήματα της θεωρίας είναι ξεκάθαρα και απαιτούν την αναφορά μόνο σε συγκεκριμένα χωρία. Αντίστοιχα οι ασκήσεις αν και έχουν αρκετές και χρονοβόρες πράξεις δεν παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα. Το τέταρτο θέμα μόνο και συγκεκριμένα το ερώτημα Δ3 είναι περισσότερο απαιτητικό, ώστε να ξεχωρίσουν οι αριστούχοι.

Τα θέματα της Φυσικής είναι διαβαθμισμένα, στα ίδια επίπεδα δυσκολίας με τα περσινά, με τα ερωτήματα των πρώτων δύο θεμάτων να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο τρίτο θέμα και συγκεκριμένα τα ερωτήματα Γ3-Γ4 απαιτείται προσοχή. Το τέταρτο θέμα, έχει μεγαλύτερη έκταση και πολυπλοκότητα αλλά δεν χρειάζονται εξεζητημένες μεθοδολογίες και τεχνικές για την επίλυσή του.

Επισυνάπτονται οι απαντήσεις και στα τρία μαθήματα.