ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο Σχολείο: Πολλαπλά βιβλία, μαθητικά τεστ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Νέο Σχολείο: Πολλαπλά βιβλία, μαθητικά τεστ

Δυνατότητα χρήσης πολλαπλού βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και ελευθερία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κάθε τετράμηνο, πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ στη Στ΄ Δημοτικού και στη Γ΄ Γυμνασίου χωρίς να συνεκτιμάται ο βαθμός για τους μαθητές, προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, και αξιολόγηση εκπαιδευτικών με στόχο βελτιωτικό και χωρίς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους ανέλιξη, είναι μερικές από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών», το οποίο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. 

Κεραμέως για το νομοσχέδιο

Οπως τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία των σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αποκεντρωθεί το σύστημα λήψης αποφάσεων. Σήμερα, το 80% των αποφάσεων που αφορούν κάθε σχολείο λαμβάνονται κεντρικά και η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο δείκτη σχολικής αυτονομίας σε σύγκριση με όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, για τις οποίες ο μέσος όρος του αντίστοιχου δείκτη δεν ξεπερνάει το 35%. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι περισσότερες χώρες με υψηλές βαθμολογίες PISA έχουν αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα και υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αποκέντρωσης και των υψηλότερων μαθητικών επιδόσεων. Στην κατεύθυνση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος προβλέπεται η εφαρμογή της «ελληνικής PISA», ανώνυμα μαθητικά τεστ για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών – και όχι αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.  

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Οπως διευκρίνισε η υπουργός, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία θα είναι υποχρεωτική σε όλες τις φάσεις, έχει στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται, αν η αξιολόγηση θα είναι μη θετική, ο εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί υποχρεωτική επιμόρφωση, ενώ αν είναι θετική, το γεγονός θα αποτελέσει μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνης. 

Οσον αφορά τα στελέχη εκπαίδευσης, ωστόσο, η αρνητική αξιολόγηση (μέσος όρος λιγότερο του 50) θα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του στελέχους και τη μη συμμετοχή του σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για τα επόμενα τέσσερα έτη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου η αξιολόγηση των στελεχών θα πραγματοποιείται δύο φορές εντός της τετραετούς θητείας, στα δύο και στα τέσσερα έτη.

Τράπεζα Θεμάτων

Οπως ανακοινώθηκε, επίσης, η Τράπεζα Θεμάτων θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από εφέτος στην Α΄ και Β΄ Λυκείου για το 50% των θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Επίσης, τα 123 νέα προγράμματα σπουδών που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα εφαρμοσθούν πιλοτικά στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. 

Πολλαπλό βιβλίο

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, μεταξύ των εγκεκριμένων συγγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέξουν τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης των μαθητών, αντικαθιστώντας το κλασικό διαγώνισμα με μια εργασία ή μια ομαδική παρουσίαση.